POV It Berneroefke - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 192617229

GGD rapport

 

Gevestigd in Johannes Postschool
Jancko Douwamastraat 35
8602 BK Sneek

T Groep Piraatjes: (0515) 726 051

T Groep Matroosjes: (0515) 726 039


Clustermanager

Jenneke Koopman

T: 06 57 316 893

E: jennekekoopman@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang It Berneroefke

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.
Peuteropvang it Berneroefke is gevestigd in de Johannes Postschool in Sneek.

Kinderen die en extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen in overleg met het consultatiebureau 4 dagdelen gebruik maken van de peuteropvang.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op peuteropvang It Berneroefke wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Openingstijden

  • Groep de Matroosjes: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend
    van 8.30 - 11.30 uur.
  • Groep de Piraatjes: maandag- t/m donderdagochtend van 8.30 - 11.30 uur.

 

Aanmelden  
Wilt u uw kind aanmelden voor peuteropvang it Berneroefke?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.