POV Hummelhof - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) 775 803 388

GGD rapport

 
POV Hummelhof

De Kjellingen 18
9261 ZH Eastermar
06 12 413 199

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 
Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Peuteropvang Hummelhof is samen met Basisskoalle de Twirre en het consultatiebureau gevestigd in MFA de Kjellingen. De peuteropvang en de school werken veel met elkaar samen. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang Hummelhof wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POV op deze website.