POV De Springplank - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 813 691 217

GGD rapport

 
POV De Springplank
Eilansgrien 17
9264 TB Earnewâld
T: 0511-539 509

Clustermanager
Tiny Deelstra
T: 06-825 69 487
E: tinydeelstra@kinderwoud.nl


Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.
Peuteropvang De Springplank is gevestigd in de Master Frankesskoalle in Earnewâld. De pedagogisch medewerker en de leerkracht werken intensief met elkaar samen, wat de overgang van de peuteropvang naar groep 1 vloeiend en gemakkelijk maakt. De peuters en kleuters komen elkaar dagelijks tegen, doen gezamenlijke activiteiten en spelen bij elkaar in de groepen. Omdat de groepen klein zijn is er veel aandacht voor ieder kind. Hierdoor is het ook mogelijk om kinderen die speciale aandacht of zorg nodig hebben op te vangen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

POV De Springplank werkt met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 
 

Openingstijden

Maandagochtend en woensdag van 8.30 - 12.30 uur.

 

Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.