POV De Opstap - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): volgt

GGD rapport

 
Gevestigd in OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk 
T: 06 16 271 890

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl
Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.
Peuteropvang De Opstap is gevestigd in OBS De Opstap in Oentsjerk. .

Voor- en vroegschoolse educatie

De leeftijdsgerichte activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers samengesteld. Daarbij maken zij gebruik van het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 
 

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.