POV De Kameleon - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 103597426

GGD rapport

 
POV de Kameleon
Gonggrijpstraat 52
8607 BG Sneek

T: (0515) 726 050

 

Clustermanager
Jenneke Koopman

T: 06 57 316 893

E: jennekekoopman@kinderwoud.nl


Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Bij POV de Kameleon leren kinderen spelenderwijs zelfstandig te werken en zelfredzaam te zijn. We werken hierbij volgens de pedagogische methode Reggio Emilia. Daarnaast wordt op de peuteropvang gewerkt met de VVE methode Piramide. 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen op advies van het consultatiebureau 4 dagdelen gebruik maken van de peuteropvang.

Openingstijden
Ochtend: maandag t/m vrijdag van 8.45 - 11.30 uur.
Middag: dinsdag van 13.00 - 15.30 uur

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden bij POV de Kameleon?

Dat kan via het aanmeldformulier POV op deze website.