POV De Doerak - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 114458297

GGD rapport

 

POV De Doerak
1e Woudstraat 57
8606 CC Sneek
T: 06 44 098 284

 

Clustermanager
Jenneke Koopman

T: 06 57 316 893

E: jennekekoopman@kinderwoud.nl

 

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

In de wijk Sperkhem, bij OBS Master Sperkhem heeft Kinderwoud een peuteropvanglocatie.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op POV De Doerak wordt gewerkt met het VVE programma Piramide en Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen op advies van het consultatiebureau 4 dagdelen gebruik maken van de peuteropvang.

 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden bij POV De Doerak?

Dat kan via het aanmeldformulier POV op deze website.