POV/ BSO Thomas - Kinderwoud

Peuteropvang Thomas

Nummer landelijk register: 281949864

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang Thomas

Nummer landelijk register (LRK): 912 942 411

GGD rapport


Gevestigd in Thomas van Aquinoschool
Louw Doniastraat 1

8607 AT Sneek
T: (0515) 726 037

 

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06-236 31 645
E: almadedic@kinderwoud.nl


Peuteropvang

Peuteropvang Thomas is met drie groepen (Tommie en Kameleon) gevestigd in de Thomas van Aquinoschool en is onderdeel van IKC Lemmerweg-Oost. Binnen de IKC wordt nauw samengewerkt met verschillende disciplines, zoals het consultatiebureau, de basisschool, maatschappelijk werk en de logopedist. 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op de peuteropvang werken we met de VVE methode Piramide, net zoals de Thomas van Aquinoschool. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 
 
Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, kunnen op advies van het consultatiebureau 4 dagdelen gebruik maken van de peuteropvang.

Openingstijden
Ochtend: maandag t/m vrijdag van 8:30 - 12:30 uur 
Middag: maandag t/m vrijdag (m.u.v. woensdag) van 12:00 - 14:30 uur.

 
Aanmelden  
Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Thomas is gevestigd in de Thomas van Aquinoschool

Er wordt gewerkt met thema's op het gebied van kunst, cultuur, koken en sport waardoor een kind kan ontdekken waar zijn talent ligt.

 

Openingstijden

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  


Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor BSO Thomas?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.