POV/BSO 't Protternêst - Ryptsjerk

Gegevens

 

Peuteropvang 't Protternêst

Nummer landelijk register (LRK): 198 034 763

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang 't Protternêst

Nummer landelijk register (LRK):135 983 861

GGD rapport

 

Gevestigd in IKC Mienskipsintrum
Heermawei 5
9256 HR Ryptsjerk
0511 432 806
 

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang en buitenschoolse opvang 't Protternêst vormen vanaf 1 augustus 2019 samen met CBS Alpha het IKC Mienskipsintrum. Mienskipsintrum Ryptsjerk biedt kinderen in de leeftijd van 2 - 12 jaar de kans om hun talenten te ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat. Een IKC waar ieder kind, vanaf het begin meetelt!


Peuteropvang

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang 't Protternêst wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag en woensdag van 8.45 tot 11.45 uur.

Buitenschoolse opvang


Kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken, krijgen gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden

  • VSO maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 - 8.30 uur.
  • NSO: Maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. 

Tweetalig werken

 

Op peuteropvang 't Protternêst wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Het doel is de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Meertaligheid bevordert naast de taal- en sociale ontwikkeling ook de intellectuele ontwikkeling. Door het Nederlands en het Fries consequent te gebruiken, krijgen Friestalige kinderen een bredere basis in hun "memmetaal". Dit komt ook de ontwikkeling van het Nederlands ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.


Op peuteropvang 't Protternêst voldoet aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”.


Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden


Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website. En voor de BSO via het aanmeldformulier BSOop deze website.