POV/ BSO 't Berneplakje - Kinderwoud

Franchiseformule van Kinderwoud

 
Nummer landelijk register (LRKP): 231856362

POV/BSO ’t Berneplakje

Bouorsterwyk 38

8408 JA Lippenhuizen

 

POV 't Berneplakje

GGD Rapport

 

BSO 't Berneplakje

GGD Rapport

 

Gelegen naast OBS De Flecht


Franchisenemer

Renskje Idzenga
T: 06 53 949 101

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12 896 771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

 

Peuteropvang
Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

POV 't Berneplakje werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur.

Buitenschoolse opvang

Kinderen die buitenschoolse opvang 't Berneplakje bezoeken, krijgen gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur. 

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.Volg 't Berneplakje ook op Facebook.