POV/ BSO Langezwaag - Kinderwoud

Peuteropvang Boartlik Begjin

Nummer landelijk register (LRK) POV: 111082523

GGD-rapport

 

Buitenschoolse opvang Langezwaag 

Nummer landelijk register (LRK) BSO: 281189389 

GGD-rapport

 

Gevestigd in basisschool de Wjukslach
De Klamp 12
8404 GL Langezwaag
T: 06 11 135 331

  

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12 896 771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl  


Peuteropvang
Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 


Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang Boartlik Begjin wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang 
Kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken, krijgen gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 14.30 tot 18.00 uur. Op woensdag van 12.00 tot 18.00 uur. 
Op vrijdag wordt de buitenschoolse opvang op locatie De Barte in De Knipe verzorgd.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor de BSO via het aanmeldformulier BSO op deze website.

Volg POV Boartlik Begjin ook op Facebook.