POV/ BSO It Berneroefke - Kinderwoud

Peuteropvang It Berneroefke

Nummer landelijk register (LRK): 192617229

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang It Berneroefke

Nummer landelijk register (LRK): 136733700
GGD rapport

 

Gevestigd in Johannes Postschool
Jancko Douwamastraat 35
8602 BK Sneek

 

T POV Piraatjes: (0515) 726 051

T POV Matroosjes/ BSO: (0515) 726 039

Clustermanager
Marianne Westenbroek

T: 06-573 16 893

E: mariannewestenbroek@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang It Berneroefke

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.
Peuteropvang it Berneroefke is gevestigd in de Johannes Postschool in Sneek.

Kinderen die en extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen in overleg met het consultatiebureau 4 dagdelen gebruik maken van de peuteropvang.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op peuteropvang It Berneroefke wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Openingstijden

  • Groep de Matroosjes: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend
    van 8.30 - 12.30 uur.
  • Groep de Piraatjes: maandag- t/m donderdagochtend van 8.30 - 12.30 uur.


Buitenschoolse opvang It Berneroefke

Kinderen die buitenschoolse opvang It Berneroefke bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden

De BSO is geopend van maandag t/m donderdag van 07.30 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.30 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Aanmelden

Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.


Volg It Berneroefke ook op Facebook!