POV/ BSO De Windbreker - Kinderwoud

Peuteropvang De Windbreker

Nummer landelijk register (LRK): 219 256 792

GGD rapport

 

Gevestigd in OBS Zwetteschool

Hugo de Grootstraat 2

8603 BP Sneek

T. 06-10377086

 

Buitenschoolse opvang De Windbreker

Nummer landelijk register (LRK): 431 248 503

GGD rapport

 

Gevestigd in OBS Zwetteschool

Hugo de Grootstraat 2

8603 BP Sneek

T. 06-10377086

 

Clustermanager
Ineke Fennema
T: 06 53 596 976

E: inekefennema@kinderwoud.nl

 

Kinderwoud biedt in de OBS Zwetteschool in Sneek peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Een goede samenwerking tussen school en pedagogisch medewerkers van Kinderwoud is kenmerkend voor de Windbreker. Door regelmatig overleg met elkaar en uitwisseling van personeel is de doorgaande lijn gewaarborgd en maken we met elkaar van elke dag een leerzame en mooie dag!   

Peuteropvang
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.


Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op peuteropvang De Windbreker wordt gewerkt met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden peuteropvang
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang

Op de BSO wordt door middel van gezamenlijke thema's samengewerkt met school.

Bij Kinderwoud is de buitenschoolse opvang ook vrije tijd. De kinderen kunnen rustig bijkomen na schooltijd of lekker spelen met vriendjes. Daarnaast organiseert Kinderwoud diverse activiteiten die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

 

Als kinderen 7 jaar worden, stromen ze automatisch door naar BSO het Zonnetje.

Openingstijden BSO De Windbreker

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Aanmelden

Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.


Volg De Windbreker ook op Facebook!