POV/ BSO De Treffer - Kinderwoud

Peuteropvang De Treffer

Landelijk registratie nummer (LRK): 143 321 754

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Treffer

Nummer landelijk register (LRK): 310 069 415

GGD rapport

 
Gevestigd in OBS De Treffer 
Hendrik Ringenoldusstraat 49
8401 PW Gorredijk


T: 0513-724302

 

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

Peuteropvang
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld. Bovendien werken alle peuteropvang locaties van Kinderwoud met een VVE programma dat de pedagogisch medewerkers ondersteunt bij hun werkzaamheden. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Kinderopvang en peuteropvang De Treffer is centraal gelegen in Gorredijk en werkt nauw samen met de basisscholen en het consultatiebureau.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur.

  

Buitenschoolse opvang

Kinderen die buitenschoolse opvang De Treffer bezoeken, krijgen gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden
Voorschoolse opvang: maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur

Naschoolse opvang: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur. 

Op woensdag wordt de naschoolse opvang verzorgd op locatie Loevestein.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor de BSO via het aanmeldformulier BSO op deze website.

Volg De Treffer ook op Facebook

 

Nieuwbouw Kindcentrum Treffer medio 2022 klaar (Hendrik Ringenoldusstrjitte 1).