POV/ BSO De Librije - Kinderwoud

Peuteropvang De Librije

Landelijk registratie nummer (LRK): 565 231 224

GGD-rapport

 

Buitenschoolse opvang De Librije

Landelijk registratie nummer (LRK): 301 227 640

GGD-rapport

 

Gevestigd in PCBS De Librije

Wabbe Wissestrjitte 15
8401 RE Gorredijk

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang en Buitenschoolse opvang De Librije openen vanaf maandag 8 januari 2018 hun deuren op PCBS De Librije in Gorredijk.

 

Peuteropvang
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld. Bovendien werken alle peuteropvang locaties van Kinderwoud met een VVE programma dat de pedagogisch medewerkers ondersteunt bij hun werkzaamheden. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Op een aantal dagen verlening tot 14.00 uur mogelijk. Bij voldoende belangstelling voor woensdag starten we ook met groepen op deze dag. Buitenschoolse opvang
Kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken, krijgen gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden
Voorschoolse opvang: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur.

Naschoolse opvang: maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 14.30 uur tot 18.00 uur (groep 1 t/m 4 vanaf 11.45 uur). 

Verlengde opvang vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur behoort ook tot de mogelijkheden. Op woensdag wordt de naschoolse opvang voorlopig nog op locatie Loevestein verzorgd.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor de BSO via het aanmeldformulier BSO op deze website.

 

Volg De Librije ook op Facebook.