POV/ BSO De Librije - Kinderwoud

Peuteropvang De Librije

Landelijk registratie nummer (LRK): 565 231 224

GGD-rapport

 

Buitenschoolse opvang De Librije

Landelijk registratie nummer (LRK): 301 227 640

GGD-rapport

 

Gevestigd in PCBS De Librije

Wabbe Wissestrjitte 15
8401 RE Gorredijk

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

 

Peuteropvang
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld. Bovendien werken alle peuteropvang locaties van Kinderwoud met een VVE programma dat de pedagogisch medewerkers ondersteunt bij hun werkzaamheden. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Op een aantal dagen verlenging tot 14.00 uur mogelijk. Bij voldoende belangstelling voor woensdag starten we ook met groepen op deze dag. 

 

 

Buitenschoolse opvang
Kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken, krijgen gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden
Voorschoolse opvang: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur.

Naschoolse opvang: maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 14.30 uur tot 18.00 uur (groep 1 t/m 4 vanaf 11.45 uur). 

Verlengde opvang vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur behoort ook tot de mogelijkheden. Op woensdag wordt de naschoolse opvang voorlopig nog op locatie Loevestein verzorgd.

In de schoolvakanties wordt op woensdag en vrijdag de BSO verzorgd op locatie Loevestein in Gorredijk. 

 

Tweetalig werken

Er wordt op onze locatie zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het tweetalig beleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt naast het Nederlands ook veel aandacht geschonken aan de Friese taal en beide talen worden consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal", dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal. 

 

We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.

 

Volg De Librije ook op Facebook.