POV/ BSO De Kompenije - Kinderwoud

Peuteropvang 't Healtsje

Nummer landelijk register (LRK): 228 318 920

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Kompenije

Nummer landelijk register (LRK): 191 162 917

GGD rapport


Gevestigd in MFG De Kompenije 

Wolfsklauw 25

8411 RC Jubbega
T: (0516) 463 975

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang 't Healtsje en BSO De Kompenije zijn gevestigd in multifunctioneel gebouw De Kompenije in Jubbega. Naast Kinderwoud participeren ook Talant, De Friese Wouden, Meriant, OBS De Feart en CBS Fan 'e Wyken in De Kompenije. 

 

Peuteropvang 't Healtsje

Zodra kinderen twee jaar oud zijn, kunnen zij ter voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige, vertrouwde omgeving. Peuteropvang ’t Healtsje werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang De Kompenije

Kinderwoud biedt in De Kompenije voor en naschoolse opvang aan bij BSO de Beamhutte. In de ochtend voorafgaand aan school kunnen kinderen bij ons ontbijten en na schooltijd bieden we een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten en workshops voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses en talenten van kinderen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden

VSO: Maandag t/m vrijdag van 6.30 - 8.30 uur

NSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POV op deze website.

En voor de BSO via het aanmeldformulier BSO