POV/ BSO Bloei - Terherne

Peuteropvang en buitenschoolse opvang Bloei

 

Peuteropvang Bloei

Nummer landelijk register (LRK): 224 498 344
GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang Bloei

Nummer landelijk register (LRK) 122 943 442

GGD rapport

 

Buorren 21

8493 LC Terherne

 

T. 06-82760807

 

Clustermanager
Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl


Peuteropvang
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld. Bovendien werken alle peuteropvang locaties van Kinderwoud met een VVE programma dat de pedagogisch medewerkers ondersteunt bij hun werkzaamheden. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Openingstijden:

Dinsdag en donderdag van 8.30 uur - 12.30 uur.

  

Buitenschoolse opvang
Kinderen op de BSO krijgen gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden:

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Aanmelden

Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.