Middelpunt

Franchiseformule van Kinderwoud

 

Kinderopvang en Voorschool Middelpunt

Landelijk regstratienummer (LRK): 939979275

GGD Rapport

 

Buitenschoolse opvang Middelpunt

Landelijk regstratienummer (LRK): 260324577

GGD Rapport


Gevestigd in IKC Middelstein
Fonteinstraat 1
9972 NJ Midlum

T: 06 11 151 234
E: sandra_v_d_meulen@hotmail.com

Clustermanager
Ineke Fennema
T: 06 53 596 976 
E: inekefennema@kinderwoud.nl

 

Kinderopvang, voorschool en buitenschoolse opvang Middelpunt zijn gevestigd in openbaar Integraal KindCentrum (IKC) Middelstein. Het IKC wordt bezocht door kinderen uit Midlum, Wijnaldum en Harlingen en biedt kleinschalig basisonderwijs met veel aandacht en zorg voor het kind. Gelegen in een groene, rustige omgeving, op fietsafstand van Harlingen, is dit een ideale plek voor het opgroeiende kind onder het motto 'Ontwikkelingsgroei door succeservaring', o.a. door muziek. Iedere donderdag is een Jeugdteam medewerker aanwezig voor hulpvragen en advies.

 

Kinderopvang en voorschool Middelpunt

Op de kinderopvang en voorschool ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Elk kind wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de voorschool. De groepsruimte van de voorschool zit in een nieuwe, ruime aanbouw, vlak naast de kleutergroep waarmee veel wordt samengewerkt.

  

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op de voorschool in Harlingen wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Kosten Voorschool Middelpunt
De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.

Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de 7 uren die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij Voorschool Middelpunt dat uw tweejarige peuter zonder VVE indicatie 2 dagdelen mag komen. Kinderen met een VVE indicatie mogen vanaf 2 jaar 2 dagdelen komen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen.

 

Openingstijden 
Kinderopvang: maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.15 uur

Voorschool: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 uur

 

Buitenschoolse opvang Middelpunt

Kinderen die buitenschoolse opvang Middelpunt bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden BSO Middelpunt
VSO: maandag t/m donderdag van 7.30 - 8.30 uur
NSO: maandag t/m vrijdag van 12.00 - 18.15 uur

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.