Lytse Bearkes - Nieuwehorne

Peuteropvang Lytse Bearkes

Nummer landelijk register (LRK): 189 556 110

GGD rapport

 

Clustermanager: Sandra de Vries, 06 5731 6900

 

Peuteropvang de Lytse Bearkes is ondergebracht in een speciaal daarvoor ingerichte lokaal in dorpshuis de Kiekenhof.

 

De Lytse Bearkes is een SFBO locatie - sintrum frysktalige berne opfang, op de locatie wordt zowel fries als nederlands gesproken, er is aandacht voor meertaligheid. Dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het taalbeleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de Friese taal en de Friese taal wordt consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal" en dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen zo spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.

 

Meer informatie over het SFBO

 

Er zijn 2 groepen peuteropvang bij de Lytse Bearkes, maandag/woensdag en dinsdag/donderdag (8:30 - 11:30u).