Lytse Bearkes - Nieuwehorne

Peuteropvang Lytse Bearkes

Nummer landelijk register (LRK): 189 556 110

GGD rapport

 

Gevestigd in dorpshuis de Kiekenhof
Molenweg 29
8414 LJ Nieuwehorne
T: (0513) 542 797

  

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12 896 771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl  


Peuteropvang
Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 


Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang Lytse Bearkes wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Meertalig

De Lytse Bearkes is een SFBO locatie - sintrum frysktalige berne opfang. Op de locatie wordt zowel Fries als Nederlands gesproken, er is aandacht voor meertaligheid. Dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling van kinderen.

 

Het taalbeleid heeft als doel de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de Friese taal en de Friese taal wordt consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun 'memmetaal' en dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen zo spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.

 

Meer informatie over het SFBO

 

Openingstijden 

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan via het aanmeldformulier POV  op deze website.