Loevestein - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang Loevestein

Nummer landelijk register (LRK): 218178244

GGD rapport

 

 

Buitenschoolse opvang Loevestein

Nummer landelijk register (LRK): 135791911

GGD rapport

 

De locatie is te bereiken op: (0513) 724 303

Clustermanager: Jitske de Boer, 06 1289 6771

Download hier de nieuwsbrief van de locatie.

 

Peuteropvang Loevestein is gehuisvest in basisschool Loevestein. 

De peuteropvang is geopend op maandagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend van 8:30 - 12:00u.

 

De peuteropvang, dat gun je ieder kind. Het is een plek waar peuters spelenderwijs leren! Bij een peuteropvang van Kinderwoud wordt ‘spelend leren’ op alle mogelijke manieren gestimuleerd. 

 

Op de peuteropvang biedt Kinderwoud uitdagend spelmateriaal dat aansluit bij de belangstelling en ontwikkeling van peuters en de deskundige leidsters stimuleren de kinderen om nieuwe dingen te ontdekken. Er wordt een programma geboden met vaste momenten in de kring, een goede voorbereiding op de basisschool en spelactiviteiten om taal en beweging te stimuleren. Per slot van rekening biedt deze vorm van opvang de mogelijkheid om uw kind kennis te laten maken met andere kinderen. Vanaf twee jaar tot de vierde verjaardag kan uw kind gebruik maken van de peuteropvang.

  

Kinderdagverblijf Loevestein biedt een vertrouwde en veilige omgeving waarin uw kind kan spelen en ontdekken in zijn/haar eigen tempo.  Er wordt met het VVE programma Uk en Puk gewerkt, deze methode is een ondersteuning bij de ontwikkeling van het kind. De pedagogisch medewerkers zijn geschoold in het kindvolgsysteem KIJK! Er is een intensieve samenwerking met de twee peuterspeelzalen 't Prethuis en Loevestein.

 

Bij BSO Loevestein worden kinderen voor schooltijd en na schooltijd opgevangen, en ook tijdens de vakanties is deze locatie geopend. Er vinden verschillende activiteiten plaats bedacht voor de diverse leeftijdsgroepen. Er is een intensieve samenwerking met de 5 basisscholen in Gorredijk.