KDV/POV De Poppestien - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) 178 066 497

GGD rapport

  

KDV De Poppestien

Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 7
9251 GA Burgum 
T: (0511) 465 411

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 


Op deze prachtige locatie in Burgum verzorgt Kinderwoud opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De ruimtes zijn groot, licht en sfeervol ingericht. Naast de groepsruimtes is er ook een atelier beschikbaar voor de kinderen. Het buitenterrein biedt veel groen en natuurlijke elementen.

 

Op de kinderopvang en peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Aan de hand van thema's en het VVE-programma Uk & Puk worden elke dag leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Elk kind, van baby tot basisschoolkind, wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. 

 

  

 

Voor- en vroegschoolse educatie

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 


Peuteropvang de Poppestien biedt kinderen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben de mogelijkheid om 4 dagdelen de peuteropvang te bezoeken. In nauwe samenwerking met het consultatiebureau wordt bepaald of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

 

 

 

Openingstijden peuteropvang

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 uur. 

 

Openingstijden kinderopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor KDV via het aanmeldformulier KDV op deze website.

En voor de POV via het aanmeldformulier POV.

Volg De Poppestien ook op Facebook.