KDV/POV/BSO 't Arendsnêst - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang 't Arendsnêst

Nummer landelijk register (LRK): 163 518 336

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang 't Arendsnêst

Nummer landelijk register (LRK): 605 640 907

GGD rapport

 

Gevestigd in MFA it Boulân

Van Weerden Poelmanstraat 2C
9254 CS Hurdegaryp

 

T: (0511) 522 511

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06-236 31 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

Midden in het dorp Hurdegaryp staat MFA it Boulân.  In deze multifunctionele accommodatie zijn diverse organisaties actief, zoals het consultatiebureau, de muziekschool, de beide basisscholen (OBS Hurdegaryp en CBS de Winde) en Kinderwoud Kinderopvang.

 

Kinderdagverblijf en peuteropvang
Op de kinderopvang en peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Aan de hand van thema's en het VVE-programma Uk & Puk worden elke dag leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Elk kind, van baby tot basisschoolkind, wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.  

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. 
 
Openingstijden KDV 't Arendsnest
Het KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

Openingstijden POV 't Arendsnest
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.30 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten.

Buitenschoolse opvang
Kinderen die buitenschoolse opvang 't Arendsnest bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden BSO 't Arendsnest
De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?
Dat kan voor KDV en BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.
En voor de POV via het aanmeldformulier POV.