KDV/POV/BSO Bistebus - Kinderwoud

Gegevens

 

Peuteropvang Bistebus

Nummer landelijk register (LRK): 491 662 385
GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Bistebus

Nummer landelijk register (LRK) 227 442 088

GGD rapport

 

De Bistebus 

Lauermanstraat 21B
9251 AX Burgum
T: (0511) 469 265

 

Clustermanager

Tiny Deelstra
T: 06-825 69 487
E: tinydeelstra@kinderwoud.nl

 

De Bistebus is een mooie opvanglocatie met een groot, groen buitenterrein en ruime groepsruimtes. De gehele locatie is opgefrist en ingericht naar de visie van Kinderwoud; de ruimte als derde pedagoog, waarin kinderen zich veilig voelen en tot rust komen. De locatie is centraal gelegen bij de basisscholen CBS de Arke en OBS 't Partoer.

 

Kinderdagopvang 

 

Sinds kort biedt De Bistebus kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar aan. Hier ontmoeten de allerkleinsten elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. 

 

Het KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  


Peuteropvang 

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op de Bistebus wordt gewerkt met het VVE programma Piramide en Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

 

Peuteropvang de Bistebus biedt kinderen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben de mogelijkheid om 4 dagdelen de peuteropvang te bezoeken. In nauwe samenwerking met het consultatiebureau wordt bepaald of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

 

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang

 

Buitenschoolse opvang de Bistebus biedt tijdens schoolweken voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In de vakanties kunnen de kinderen de hele dag terecht.


Op de BSO vinden we het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen. Daarnaast worden gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden die aansluiten op de ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan timmeren, sporten, creatieve activiteiten en kookworkshops.

Openingstijden BSO

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Tweetalig werken

 

Op Bistebus wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Het doel is de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Meertaligheid bevordert naast de taal- en sociale ontwikkeling ook de intellectuele ontwikkeling. Door het Nederlands en het Fries consequent te gebruiken, krijgen Friestalige kinderen een bredere basis in hun "memmetaal". Dit komt ook de ontwikkeling van het Nederlands ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.
Bistebus voldoet aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”.


Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.