KDV Bunderbos - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 887 207 054

GGD rapport

 
Gevestigd in Adverium

Lavendelheide 21-014
9202 PD Drachten
T: 06 83 521 014

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06 23 631 645
E: almadedic@kinderwoud.nl
 

In het prachtige Adverium in Drachten (vlakbij A7) biedt Kinderwoud opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. KDV Bunderbos daagt elk kind, van baby tot basisschoolkind, uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen.


Aan de hand van wisselende thema's en het VVE programma Uk & Puk worden er elke dag ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur.

Op deze dagen behoort verlengde opvang vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.


Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden bij KDV Bunderbos?

Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.