KDV/BSO Protternêst/ POV Krobbenêst- Kinderwoud

Kinderdagverblijf 't Protternêst
Peuteropvang 't Krobbenêst

Nummer landelijk register (LRK): 194 985 039

GGD rapport

  

Buitenschoolse opvang 't Protternêst

Nummer landelijk register (LRK): 120 180 352

GGD rapport

 

Gevestigd in MFC De Balstien 
Van Cronenburgweg 1
9257 VW Noardburgum
 

T KDV: 06 16 615 389

T BSO: 06 57 598 184

T POV: 06 57 598 184


Clustermanager
Alma Dedic
T: 06 23 631 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

 

KDV/BSO 't Protternêst en POV 't Krobbenest zijn gehuisvest in MFC De Balstien, naast OBS de Oerstek en op loopafstand van CBS Immanuel. Het MFC biedt onderdak aan verschillende aanbieders op het gebied van welzijn en zorg. Naast Kinderwoud zijn ook het dorpshuis, de huisarts en een fysiotherapeut in het MFC te vinden.

 

Kinderdagverblijf en peuteropvang
Op de kinderopvang en peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Aan de hand van thema's en het VVE-programma Uk & Puk worden elke dag leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Elk kind, van baby tot basisschoolkind, wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.  

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. 
 
Openingstijden KDV 't Protternêst
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.

Op deze dagen behoort verlengde opvang vanaf 6.00 uur en tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden POV 't Krobbenêst
Maandag t/m donderdag van 8.30 - 11.30 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.30 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten.

Buitenschoolse opvang
Kinderen die buitenschoolse opvang 't Protternêst bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden BSO 't Protternêst
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur
BSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur

Op deze dagen behoort verlengde opvang tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?
Dat kan voor KDV en BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.
En voor de POV via het aanmeldformulier POV.