BSO Mijnheer Nilsson / KDV De Wiken

Nummer landelijk register (LRK) BSO Mijnheer Nilsson: 279 619 960

GGD Rapport

 

Nummer landelijk register (LRK) KDV De Wiken: 258 018 033

GGD Rapport

 

Gevestigd in Brede School De Wiken

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
T: 06 83 521 195

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06-236 31 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

Brede School De Wiken biedt onderdak aan onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Samen met OBS de De Kameleon, PCBO het Mozaïek, Talant, MOS en Sportbedrijf Drachten is Kinderwoud participant in de Brede School.
Een groot voordeel van de Brede School is dat alle voorzieningen zich onder één dak bevinden. Er wordt zorg gedragen voor een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding en er vindt een nauwe samenwerking tussen de partners plaats.

 

Kinderdagopvang

Kinderwoud biedt opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. KDV De Wiken daagt elk kind, van baby tot basisschoolkind, uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen.


Aan de hand van wisselende thema's worden er elke dag ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers.


Openingstijden KDV De Wiken

De kinderdagopvang is vanaf 14 november 2022 geopend op maandag tot en met vrijdag van 06.30 tot 18.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang

Kinderwoud biedt iedere dag voorschoolse en naschoolse opvang op BSO Mijnheer Nilsson. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden gevarieerde activiteiten en workshops aangeboden. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen.

 

Openingstijden BSO Mijnheer Nilsson

De BSO is geopend op maandag tot en met vrijdag van 06.30 tot 18.30 uur.

 

Aanmelden