KDV/BSO Mearkelân - Kinderwoud

Kinderdagverblijf Mearkelân 

Nummer landelijk register (LRK): 166 849 728

GGD rapport

 

Gevestigd in Zorgcentrum Skewiel

Frisiastate 23

9062 GX Oentsjerk

T KDV: 058 256 0394 

 

Buitenschoolse opvang Mearkelân

Nummer landelijk register (LRK) 553 436

GGD rapport 

Gevestigd in CBS Paadwizer
Van Haersmasingel 6
9062 GB Oentsjerk

T BSO: 06 83 528 872

 

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl
 

Kinderdagverblijf 

In de bosrijke omgeving van Oentsjerk biedt Kinderwoud opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderdagverblijf Mearkelân is gehuisvest in Zorgcentrum Skewiel, tegenover CBS de Paadwizer waar de buitenschoolse opvang zich bevindt. Na de zomervakantie 2019 verhuist ook het kinderdagverblijf naar CBS de Paadwizer. 


Op de kinderopvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Met een divers aanbod leeftijdsgerichte activiteiten dagen we elk kind, van baby tot basisschoolkind, uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. 


Voor- en vroegschoolse educatie

Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang in Oentsjerk is gevestigd in basisschool de Paadwizer.

Kinderen van de beide basisscholen in Oentsjerk, maar ook van de basisscholen in de omliggende dorpen kunnen hier na schooltijd en in de vakanties terecht. Gericht op de diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten en workshops aangeboden. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen.

Openingstijden BSO

VSO maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur.

BSO maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.30 uur.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor KDV en BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.