KDV/BSO Het Zonnetje - Kinderwoud

Kinderdagverblijf het Zonnetje

Landelijk registratienummer (LRKP): 134 705 853

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang het Zonnetje

Landelijk registratienummer (LRKP): 116025810
GGD rapport

 

KDV/BSO het Zonnetje
Mr. C.P.M. Rommestraat 6
8603 CZ Sneek
T: (0515) 870 045 / 06 83 905 061

Clustermanager
Ineke Fennema
T: 06 53 596 976

E: inekefennema@kinderwoud.nl  

 Kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijf het Zonnetje is rustig gelegen in het groen, nabij OBS Zwetteschool in de wijk de Zwette. Natuur, buiten, gezond, flexibel, warmte en geborgenheid staan bij ons centraal. Ons kinderdagverblijf is ingericht met kleinschalige op leefijd afgestemde groepen: 

  • Babygroep Pooh Beer - kinderen van 0 - 1,5 jaar
  • Dreumesgroep Jungle - kinderen van 1,5 - 3 jaar
  • Peutergroep Jumbo - kinderen van 3 - 4 jaar

 

Door de indeling op leeftijd zijn de groepsruimtes ingericht naar de betreffende leeftijd van de kinderen. Daarnaast hebben we grote indoor en outdoor speelmogelijkheden waar alle groepen gebruik van kunnen maken.

 

Babygroep Pooh Beer
Om onze baby’s extra geborgenheid te bieden werken we bij KDV het Zonnetje met een babygroep. De kinderen hebben hier voldoende ruimte om rond te kruipen en te rollebollen. Onze pedagogisch medewerkers hebben aandacht voor de ontwikkeling van elk kind en werken met speciale babyactiviteiten.

 

       

 

Dreumesgroep Jungle

Kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 3 jaar gaan bij het Zonnetje naar de dreumesgroep. Het spelen in hoeken met een divers speelgoedaanbod staat centraal, er is ruimte voor activiteiten en we bieden veel mogelijkheden voor buitenspelen.

  
 

Peutergroep Jumbo

Op de peutergroep Jumbo ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. We werken op de groep met het VVE programma Uk&Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. Onze pedagogisch medewerkers zorgen elke dag voor een gevarieerd aanbod van activiteiten.

    

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur 
Op deze dagen behoort verlengde opvang tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

 

Buitenschoolse opvang

De kinderen vanaf 8 jaar die de BSO (locatie Zwetteschool / BSO de Windbreker) bezoeken gaan tijdens de schoolweken naar BSO-locatie het Zonnetje. De groep Het Honk beschikt over de bovenverdieping en is ingericht op de leeftijd van de oudste BSO kinderen.
   

Op de BSO wordt door middel van gezamenlijke thema's samengewerkt met school.

Bij Kinderwoud is de buitenschoolse opvang ook vrije tijd. De kinderen kunnen rustig bijkomen na schooltijd of lekker spelen met vriendjes. Daarnaast organiseert Kinderwoud ook diverse activiteiten die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 14.15 - 18.00 uur
Op deze dagen behoort verlengde opvang tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden bij het Zonnetje?

Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.


Volg het Zonnetje ook op Facebook