Inky Pinky - Kinderwoud

Franchiseformule van Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) KDV: 156 299 124
GGD-rapport

 

Nummer landelijk register (LRK) POV: 222205611

GGD/rapport

Nummer landelijk register (LRK) BSO: 229 184 376

GGD-rapport

 

KDV/BSO

Gevestigd in OBS 't Raerderhiem

Sélânswei 2
9012 CN Raerd
T: 06 498 880 08

 

KDV/BSO - combinatiegroep
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.


POV 

Buorren 30
9012 DH Raerd

T: 06 498 880 08

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Openingstijden POV
Maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur.

 

Clustermanager
Ineke Fennema

T: 06 53596976
E: inekefennema@kinderwoud.nl

 

 

Aanmelden

Meld uw kind hier aan.


Volg Inky Pinky ook op Facebook

Kindcentrum Inky Pinky buiten  Kindcentrum Inky Pinky KDV groep

KDV, POV, BSO   Kindcentrum Inky Pinky