Inky Pinky - Kinderwoud

Franchiseformule van Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) KDV: 156 299 124
GGD-rapport

 

Nummer landelijk register (LRK) POV: 222205611

GGD/rapport

Nummer landelijk register (LRK) BSO: 229 184 376

GGD-rapport

 

KDV/BSO

Gevestigd in OBS 't Raerderhiem

Sélânswei 2
9012 CN Raerd
T: 06 498 880 08

 

KDV/BSO - combinatiegroep
Opvang voor kinderen van 0-13 jaar.


POV 

Buorren 30
9012 DH Raerd

T: 06 498 880 08

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Openingstijden POV
Maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor KDV of BSO bij Inky Pinky?

Dat kan via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.


Aanmelden voor de POV kan via het aanmeldformulier POV

Volg Inky Pinky ook op Facebook

Kindcentrum Inky Pinky buiten  Kindcentrum Inky Pinky KDV groep

KDV, POV, BSO   Kindcentrum Inky Pinky