't Krielhoekje, Jubbega - Kinderwoud

Peuteropvang 't Krielhoekje

Onderdeel van Kiek & Koe
Franchiseformule van Kinderwoud


In landelijk register (LRK)GGD rapport

 

De locatie is bereikbaar op 06 - 88 889 588

 

In OBS mr. JB Kanschool is een lokaal ingericht voor peuteropvang.

Peuteropvang 't Krielhoekje is geopend op 4 dagdelen per week. Er wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het taalbeleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de Friese taal en de Friese taal wordt consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal" en dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen zo spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.

 

Meer informatie over het SFBO

 

De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8:30 tot 11:30 uur.

Us Kubus - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang Us Kubus

Nummer landelijk register (LRK) 181 681 912

GGD rapport

Telefoon KDV : 0513 684 094

Telefoon POV : 0513 623 655

 

Buitenschoolse opvang Us Kubus

Nummer landelijk register (LRK) 971 410 598

GGD rapport

Telefoon: 0513 623 655

 

Clustermanager: Sandra de Vries,  06 5731 6900

  

Sinds juni 2015 vormt Us Kubus samen met OBS De Optimist het Integraal Kind Centrum Us Kubus in de wijk Nijehaske in Heerenveen. Het Kindcentrum is de ontmoetingsplaats van de wijk; een maatschappelijk centrum waarin meerdere partners samenwerken en een geïntegreerd aanbod bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderwoud verzorgt in Us Kubus kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang, waarbij de kinderen continu op ontdekkingsreis zijn. Creativiteit en avontuur staan centraal.  

 

Peuteropvang en Kinderdagverblijf

De leerkrachten van school en de pedagogisch medewerkers nemen deel aan het peuter-kleuteroverleg wat de doorgaande leerlijn ten goede komt.

 

Er zijn twee groepen peuteropvang maandag/woensdagochtend en dinsdag/donderdagochtend (8:30 - 12:30 uur)

  

Kinderwoud Kinderopvang zorgt en bekostigt een lunch voor ieder kind.

 

Zwembso

Op een tweetal momenten in de week wordt er zwemles gegeven aan kinderen van de BSO. Sportstad biedt ouders een mooi pakket aan, waarbij Kinderwoud ondersteunt in de begeleiding naar zwemles. Heeft u belangstelling voor de zwembso dan kunt u contact opnemen met Sportstad of Kinderwoud.