De Akkers - Kinderwoud

Peuteropvang De Akkers

Nummer landelijke register (LRK): 184271125

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Akkers

Nummer landelijke register (LRK): 323484864

GGD rapport


Adres 

Veluwelaan 47

8443 AJ Heerenveen

T: 06 269 448 67

Clustermanager
Sandra de Vries, 06 573 169 00 / sandradevries@kinderwoud.nl

 

In maart 2017 zijn de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (BSO) De Akkers van start gegaan in multifunctioneel centrum (MFC) De Akkers in Heerenveen. Het gebouw huisvest naast Kinderwoud ook de twee scholen CBS Spring (De Akker) en OBS Route 0513 (Commanderije/ Letterbeam) en een wijkcentrum. Kinderwoud heeft een centrale plek tussen de beide scholen in.

 

De rijke speelleeromgeving van Kinderwoud is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt op de peuteropvang een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gelegd. Nu de peuteropvang wordt gehuisvest tussen beide scholen kan eenvoudig worden aangesloten bij de activiteiten op school.

 

Voor de BSO bestond de samenwerking met het onderwijs al. Echter is er door de centrale ligging tussen beide scholen en het pand met meer mogelijkheden (keuken, speellokaal etc) nog meer mogelijk qua activiteiten en naschoolse activiteiten. Met een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten en onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

Openingstijden

Zowel de peuteropvang als de BSO op MFC De Akkers zijn dagelijks geopend.

 • Openingstijden peuteropvang: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
 • Openingstijden buitenschoolse opvang: Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Albertine Agnes - Kinderwoud

Peuteropvang Albertine Agnes

Nummer landelijk register (LRK) 171 169 001

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang Albertine Agnes

Het nummer van het landelijk register (LRK) 224 507 229

GGD rapport

 

Gevestigd in de Abertine Agnesschool 

Prins Bernhardweg 33
8453 XC Oranjewoud

T: 06 5169 0896


Clustermanager 
Simone Luchtmeijer
T: 06 5731 6896

E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl

Op deze 'groene' school in het mooie dorp Oranjewoud heeft Kinderwoud een ruimte voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. Bij de school is een groen buitenterrein met daarbij een ooievaarsnest en een zelf aangelegd natuurpad.

 

Peuteropvang

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Bij Peuteropvang Albertine Agnes kunnen peuters gedurende 3 dagdelen per week spelen met leeftijdsgenootjes. Ze gaan samen op ontdekkingsreis en leren nieuwe dingen. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd van de peuters. Doordat peuteropvang en onderwijs onder 1 dak zitten is de doorgaande leerlijn naar school gewaarborgd.

 

Openingstijden

Dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 - 11.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang

 Groene activiteiten staan centraal op de BSO, maar ook activiteiten gericht op motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en creativiteit. Tijdens de vakanties kunnen kinderen naar de BSO op locatie De Bosplaats in Skoatterwâld.

 

Kinderen die de buitenschoolse opvang Albertine Agnes bezoeken, krijgen gedurende schoolweken een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden.

Groene activiteiten staan hierbij centraal, maar ook activiteiten en workshops gericht op de diverse ontwikkelingsgebieden van het kind. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. 

 

Openigstijden 
Maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 - 18.00 uur.  

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor de BSO via het aanmeldformulier BSO op deze website.

De Bosplaats - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang De Bosplaats

Landelijk registratie nummer (LRK): 113 388 081

GGD rapport


Buitenschoolse opvang De Bosplaats

Landelijk registratie nummer (LRK): 429 808 112
GGD rapport


Telefoon KDV/POV groepen:

 • De Vlindertuin: 06 2060 6045
 • De Elfentuin: 06 2009 3938
 • De Tovertuin: 06 1250 4173
 • De Dwergentuin: 06 1241 3148
 • De Reuzentuin en Kaboutertuin: 06 1980 1776
 • Bloementuin: 06 1532 3724

 

Telefoon BSO groepen:

 • De Boomhut, De Klimboom en De Droomboom: 06 4711 3971
 • De Berenboom en De Toverboom: 06 4711 3972 
 • Het Honk: 06 8352 4168 

 

Gevestigd in MFA De Spil 

Schoterplein 23
8448 RP Heerenveen

 

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl 

 
De Bosplaats is gevestigd in MFA De Spil en ligt centraal in de wijk Skoatterwâld in Heerenveen. In de vier vleugels van het gebouw zijn naast Kinderwoud ook CBS De Burcht, OBS Het Slingertouw, Talant en Meriant gehuisvest. 

 


Kinderopvang

Ons kinderdagverblijf biedt een vertrouwde en veilige omgeving waar kinderen kunnen spelen en ontdekken in hun eigen tempo. We werken met horizontale en verticale groepen. Dat wil zeggen dat we groepen hebben met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, een babygroep met kinderen van 0-2 jaar en een peutergroep met kinderen van 2-4 jaar. Op alle groepen is aandacht voor de ontwikkeling van het kind. Door middel van een divers activiteitenaanbod en uitdagende speelhoeken en materialen sluiten we aan bij elke leeftijdscategorie. Het VVE-programma Uk en Puk en de daarbijbehorende activiteiten zijn hierbij een belangrijk houvast.

 
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur. 

Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

Peuteropvang

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld, vaak aan de hand van thema's. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie
Op de peuteropvang werken we met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. 

Indien u uw kind al eerder wil brengen of na de peuteropvang een broodje wil laten mee-eten, dan behoort verlengde peuteropvang ook tot de mogelijkheden.

 

Buitenschoolse opvang

Voor en na schooltijd kan u kind gebruik maken van buitenschoolse opvang op de Bosplaats. Er zijn diverse leeftijdsgroepen, zodat ook op de BSO leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden worden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden en aan de hand van thema's worden activiteiten en workshops georganiseerd. Door de nauwe samenwerking met CBS De Burcht en OBS Het Slingertouw kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, daarom is er voldoende ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. 

 

Openingstijden
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

NSO: maandag t/m donderdag van 14.00 - 18.00 uur

NSO: vrijdag avn 12.00 - 18.00 uur

Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

 

zwemBSO

In een waterland als Nederland is leren zwemmen belangrijk voor de zelfstandigheid en vrijheid van uw kinderen. In samenwerking met Sportstad Heerenveen verzorgt Kinderwoud twee middagen per week zwemBSO. Voor meer informatie en opgave voor de zwemBSO kunt u contact opnemen met clustermanager Simone Luchtmeijer (06 573 16 896). Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u contact opnemen met Hilda Boomsma van Sportstad (0513 614809 of zwemles.coach@sportstadheerenveen.nl) 


Aanmelden 

Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor het KDV en de BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.

Volg De Bosplaats ook op Facebook