POV Het Vogelnest - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) 109 628 421

GGD rapport

 

Gevestigd in OBS Het Vogelnest 

Tureluurstraat 20 
8446 HM Heerenveen

T: 06 19 975 252

 

Clustermanager
Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl


Peuteropvang Het Vogelnest
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Peuteropvang Het Vogelnest is gevestigd in OBS Het Vogelnest en werkt nauw samen met het onderwijs. 

De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld. Bovendien wordt gewerkt met een VVE programma dat de pedagogisch medewerkers ondersteunt bij hun werkzaamheden. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma en het peuter-kleuteroverleg een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Aanmelden  
Wilt u uw kind aanmelden voor Peuteropvang Het Vogelnest?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.

POV Skoatterkes - Kinderwoud

Peuteropvang de Skoatterkes

Nummer landelijk register (LRK): 183 387 764

GGD rapport

 
Gevestigd in IKC Skoatterwiis
Van Leeuwenhoekweg 8
8451 CN Oudeschoot

T: 06 19 927 179

Clustermanager
Sandra de Vries 

T: 06 57 316 900 

E: sandradevries@kinderwoud.nl


Peuteropvang de Skoatterkes is gevestigd in het Skoatterhûs in Oudeschoot en vormt vanaf september 2018 samen met OBS Skoatterwiis en jeugdhulp het Integraal Kindcentrum Skoatterwiis. Naast de basisschool en de peuteropvang geeft de multifunctionele accommodatie onderdak aan Thuiszorg De Friese Wouden en de bibliotheek. 

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

POV de Skoatterkes werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Pilot 16 uur VVE

Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht om een vroegschools aanbod te verzorgen van 16 uur per week voor doelgroeppeuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Vanuit de ontwikkeling van IKC Skoatterwiis in Oudeschoot is Kinderwoud samen met de gemeente Heerenveen vanaf 30 oktober 2018 met een pilot gestart op Peuteropvang de Skoatterkes.

 

Kinderen met een VVE-indicatie mogen vanaf 30 oktober 2018 16 uur per week
(4 dagdelen) naar de peuteropvang. De kinderen zonder VVE-indicatie komen 8 uur per week (2 dagdelen). Op deze manier krijgen alle kinderen in Oudeschoot de kans om met een goede basis naar de basisschool te gaan!

 

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 uur. 

Alle kinderen krijgen een lunch aangeboden. Ze eten gezellig met elkaar, leren van elkaar, smeren hun eigen broodje en proeven verschillende gezonde dingen.


Kosten
Bent u benieuwd wat de peuteropvang u gaat kosten? 
Neem dan contact op met onze afdeling Planning & Plaatsing, zij maken graag een berekening voor u. Daarnaast zijn de kosten ook te berekenen met behulp van onze kostencalculator.


Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor peuteropvang de Skoatterkes?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.

POV/ BSO De Kompenije - Kinderwoud

Peuteropvang 't Healtsje

Nummer landelijk register (LRK): 228 318 920

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Kompenije

Nummer landelijk register (LRK): 191 162 917

GGD rapport


Gevestigd in MFG De Kompenije 

Wolfsklauw 25

8411 RC Jubbega
T: (0516) 463 975

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang 't Healtsje en BSO De Kompenije zijn gevestigd in multifunctioneel gebouw De Kompenije in Jubbega. Naast Kinderwoud participeren ook Talant, De Friese Wouden, Meriant, OBS De Feart en CBS Fan 'e Wyken in De Kompenije. 

 

Peuteropvang 't Healtsje

Zodra kinderen twee jaar oud zijn, kunnen zij ter voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige, vertrouwde omgeving. Peuteropvang ’t Healtsje werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang De Kompenije

Kinderwoud biedt in De Kompenije voor en naschoolse opvang aan bij BSO de Beamhutte. In de ochtend voorafgaand aan school kunnen kinderen bij ons ontbijten en na schooltijd bieden we een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten en workshops voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses en talenten van kinderen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden

VSO: Maandag t/m vrijdag van 6.30 - 8.30 uur

NSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POV op deze website.

En voor de BSO via het aanmeldformulier BSO

POV/ BSO St. Jozef - Kinderwoud

Peuteropvang St. Jozef

Nummer landelijk register (LRK): 104696916

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang St. Jozef

Nummer landelijk register (LRK): 173887399

Van Dekemalaan 2
8442 BC Heerenveen

T: 06 30 990 383


Clustermanager

Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl

 

 

 
Peuteropvang en Buitenschoolse opvang Sint Jozef zijn gevestigd in IKC St Jozef in Heerenveen.  Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!

In het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten komen alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod. Daarnaast kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.  

 

Peuteropvang: voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

  

Kinderwoud Kinderopvang zorgt en bekostigt een lunch voor ieder kind.


Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen 4 dagdelen naar de peuteropvang. In overleg met de verpleegkundige of arts van het consultatiebureau kunnen kinderen in aanmerking komen voor een VVE plaatsing.


  

Buitenschoolse opvang:
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Openingstijden BSO

VSO maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur.

NSO maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 - 18.00 uur.


Op woensdag en vrijdag wordt de buitenschoolse opvang op locatie De Bijenkorf in Heerenveen verzorgd. Deze locatie ligt vlakbij locatie St. Jozef.

 

zwemBSO

In een waterland als Nederland is leren zwemmen belangrijk voor de zelfstandigheid en vrijheid van uw kinderen. In samenwerking met Sportstad Heerenveen verzorgt Kinderwoud twee middagen per week zwemBSO. Voor meer informatie en opgave voor de zwemBSO kunt u contact opnemen met clustermanager Simone Luchtmeijer (06 573 16 896). Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u contact opnemen met Hilda Boomsma van Sportstad (0513 614809 of zwemles.coach@sportstadheerenveen.nl) 

 
Kinderwoud maakt van 'Elke dag een mooie dag!'.

 

Hartjes IKC St Jozef

Roerganger - Kinderwoud

Buitenschoolse opvang De Roerganger 

Nummer landelijk register (LRKP) 104 838 358

GGD rapport

 

De locatie is te bereiken op 06 5136 9817
Clustermanager Sandra de Vries, 06 5731 6900

 

 

Voorschoolse opvang en naschoolse opvang de Roerganger van Kinderwoud is gehuisvest in CBS de Roerganger. In de school is er een ruimte ingericht voor Kinderwoud waar de kinderen voor en naschools terecht kunnen. Er worden diverse activiteiten voor en door de kinderen bedacht waarbij elk ontwikkelingsgebied aan bod komt. Er is een nauwe samenwerking met locatie de Einekoer waar ook de vakantieopvang plaats vindt.