Us Kubus - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang Us Kubus

Nummer landelijk register (LRK) 181 681 912

GGD rapport

Telefoon KDV : 0513 684 094

Telefoon POV : 0513 623 655

 

Buitenschoolse opvang Us Kubus

Nummer landelijk register (LRK) 971 410 598

GGD rapport

Telefoon: 0513 623 655

 

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl 

  

Sinds juni 2015 vormt Us Kubus samen met OBS De Optimist het Integraal Kind Centrum Us Kubus in de wijk Nijehaske in Heerenveen. Het Kindcentrum is de ontmoetingsplaats van de wijk; een maatschappelijk centrum waarin meerdere partners samenwerken en een geïntegreerd aanbod bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderwoud verzorgt in Us Kubus kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang, waarbij de kinderen continu op ontdekkingsreis zijn. Creativiteit en avontuur staan centraal.  

 

Peuteropvang en Kinderdagverblijf

De leerkrachten van school en de pedagogisch medewerkers nemen deel aan het peuter-kleuteroverleg wat de doorgaande leerlijn ten goede komt.

 

Er zijn twee groepen peuteropvang maandag/woensdagochtend en dinsdag/donderdagochtend (8.30 - 12.30 uur)

  

Kinderwoud Kinderopvang zorgt en bekostigt een lunch voor ieder kind.

 

Zwembso

Op een tweetal momenten in de week wordt er zwemles gegeven aan kinderen van de BSO. Sportstad biedt ouders een mooi pakket aan, waarbij Kinderwoud ondersteunt in de begeleiding naar zwemles. Heeft u belangstelling voor de zwembso dan kunt u contact opnemen met Sportstad of Kinderwoud.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

POV Het Vogelnest - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK) 109 628 421

GGD rapport

 

Gevestigd in OBS Het Vogelnest 

Tureluurstraat 20 
8446 HM Heerenveen

T: 06 19 975 252

 

Clustermanager
Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl


Peuteropvang Het Vogelnest
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Peuteropvang Het Vogelnest is gevestigd in OBS Het Vogelnest en werkt nauw samen met het onderwijs. 

De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld. Bovendien wordt gewerkt met een VVE programma dat de pedagogisch medewerkers ondersteunt bij hun werkzaamheden. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma en het peuter-kleuteroverleg een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

Roerganger - Kinderwoud

Buitenschoolse opvang De Roerganger 

Nummer landelijk register (LRKP) 104 838 358

GGD rapport

 

De locatie is te bereiken op 06 5136 9817
Clustermanager Sandra de Vries, 06 5731 6900

 

Voorschoolse opvang en naschoolse opvang de Roerganger van Kinderwoud is gehuisvest in CBS de Roerganger. In de school is er een ruimte ingericht voor Kinderwoud waar de kinderen voor en naschools terecht kunnen. Er worden diverse activiteiten voor en door de kinderen bedacht waarbij elk ontwikkelingsgebied aan bod komt. Er is een nauwe samenwerking met locatie de Einekoer waar ook de vakantieopvang plaats vindt.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

De Einekoer - Kinderwoud

Peuteropvang De Einekoer

Nummer landelijk register (LRK) 166 568 326
GGD rapport

VVE rapport

 

Buitenschoolse opvang De Einekoer  

Nummer landelijk register (LRK) 496 393 297

GGD rapport

 

De locatie is te bereiken op 0513 622 314
Clustermanager: Sandra de Vries, 06 5731 6900

 

De Einekoer is een eigen locatie van Kinderwoud midden in de wijk de Greiden. Deze locatie kenmerkt zich door een prachtig groot en groen buitenterrein. Het mooie buitenterrein wordt zowel door de peuters als door de kinderen van de buitenschoolse opvang gebruikt. Door middel van activiteiten en workshops wordt er veel aandacht geschonken aan buiten spelen en ontdekken.

 

Kinderen van diverse scholen uit Heerenveen bezoeken locatie de Einekoer, van school naar de Einekoer wordt het vervoer verzorgd door Kinderwoud.

(In een enkel geval kunnen wij uw aanvraag van vervoer niet honoreren. Dit heeft dan te maken met de logistieke planning of veiligheidsvoorschriften.)

Ook tijdens de vakanties en schoolvrije dagen is de Einekoer elke dag geopend.

 

Kinderwoud wil een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, daarom werken wij op onze peuteropvanglocaties met een VVE programma (voor en vroegschoolse educatie). Op de Einekoer werken wij met het VVE programma Piramide en Puk&Ko. Deze programma's richten zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 2-4 jaar in een doorgaande lijn naar het basisonderwijs.

 

Zwembso

Op een tweetal momenten in de week wordt er zwemles gegeven aan kinderen van de BSO. Sportstad biedt ouders een mooi pakket aan, waarbij Kinderwoud ondersteunt in de begeleiding naar zwemles. Heeft u belangstelling voor de zwembso dan kunt u contact opnemen met Sportstad of Kinderwoud.

 

Openingstijdens peuteropvang

Maandag t/m vrijdagochtend: 8.30 - 12:30 uur

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

 

OEPS - Kinderwoud

Kinderdagverblijf Oeps 

 

Nummer landelijk register (LRK) 142 844 767

GGD rapport

 

Telefoonnummer groep "Ot": 06 82606435

Telefoonnummer groep "Sien": 06 82627085

 

Clustermanager

Sandra de Vries

T: 06 5731 6900

E: sandradevries@kinderwoud.nl

 

OEPS - Ouderen En Peuters Samen

In het verleden begonnen als een wekelijkse activiteit waarbij de ouderen naar een kinderdagverblijf werden gebracht of waarbij de peuters op bezoek gingen bij Coornhert State is sinds een jaar of 10 kinderdagverblijf OEPS gehuisvest in verzorgingshuis Coornhert State.

 

Zoals Coornhert State omschrijft: "de kleintjes zorgen voor veel levendigheid binnen ons centrum en ook het halen en brengen van de kinderen door hun ouders brengt veel gezelligheid met zich mee".

 

Regelmatig vinden er gezamenlijke activiteiten plaats, er worden samen lampionnen gemaakt met aansluitend een lampionnen optocht, de voorbereidingen voor kerst en sinterklaas vinden gezamenlijk plaats.

 

In de binnentuin van Coornhert State heeft Kinderwoud een veilige groene buitenspeelplaats gecreerd, waar de kinderen gedurende de dag heerlijk kunnen spelen en ontdekken.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.