De Einekoer - Kinderwoud

Peuteropvang De Einekoer

Nummer landelijk register (LRK) 166 568 326
GGD rapport

VVE rapport

 

Buitenschoolse opvang De Einekoer  

Nummer landelijk register (LRK) 496 393 297

GGD rapport

 

De locatie is te bereiken op 0513 622 314
Clustermanager: Sandra de Vries, 06 5731 6900

 

De Einekoer is een eigen locatie van Kinderwoud midden in de wijk de Greiden. Deze locatie kenmerkt zich door een prachtig groot en groen buitenterrein. Het mooie buitenterrein wordt zowel door de peuters als door de kinderen van de buitenschoolse opvang gebruikt. Door middel van activiteiten en workshops wordt er veel aandacht geschonken aan buiten spelen en ontdekken.

 

Kinderen van diverse scholen uit Heerenveen bezoeken locatie de Einekoer, van school naar de Einekoer wordt het vervoer verzorgd door Kinderwoud. Ook tijdens de vakanties en schoolvrije dagen is de Einekoer elke dag geopend.

 

Kinderwoud wil een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, daarom werken wij op onze peuteropvanglocaties met een VVE programma (voor en vroegschoolse educatie). Op de Einekoer werken wij met het VVE programma Piramide en Puk&Ko. Deze programma's richten zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 2-4 jaar in een doorgaande lijn naar het basisonderwijs.

 

Zwembso

Op een tweetal momenten in de week wordt er zwemles gegeven aan kinderen van de BSO. Sportstad biedt ouders een mooi pakket aan, waarbij Kinderwoud ondersteunt in de begeleiding naar zwemles. Heeft u belangstelling voor de zwembso dan kunt u contact opnemen met Sportstad of Kinderwoud.

 

Openingstijdens peuteropvang

Maandag t/m vrijdagochtend: 8.30 - 12:30 uur

 

Het Kompas - Kinderwoud

Peuteropvang Het Kompas

Nummer landelijk register (LRK) 694 686 487

GGD rapport

Telefoon: 06 1663 3195

 

Buitenschoolse opvang Het Kompas

Nummer landelijk register (LRKP) 888 804 751

GGD rapport

Telefoon: 06 1997 3932

 

Clustermanager: Sandra de Vries, 06 5731 6900

 

Peuteropvang het Kompas is gehuisvest in de blokhut op het schoolplein van CBS het Kompas. Er wordt samengewerkt met het onderwijs op deze locatie, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke thema's.

Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen leerkrachten en de pedagogisch medewerkers wat de doorgaande leerlijn ten goede komt.

 

Er zijn 2 groepen peuteropvang maandag/donderdag en woensdag/vrijdag (8:30 - 12:30u).

 

BSO het Kompas heeft 2 BSO groepen, een groep voor kinderen van 4-8 jaar en een 8+ groep. In de ochtend is er de mogelijkheid voor voorschoolse opvang en vanaf 14:15 is de naschoolse opvang geopend.

 

OEPS - Kinderwoud

Kinderdagverblijf Oeps 

Nummer landelijk register (LRK) 142 844 767

GGD rapport

 

De locatie is te bereiken op 0513 616 462 

Clustermanager Sandra de Vries,  06 5731 6900

 

 

OEPS - Ouderen En Peuters Samen.

In het verleden begonnen als een wekelijkse activiteit waarbij de ouderen naar een kinderdagverblijf werden gebracht of waarbij de peuters op bezoek gingen bij Coornhert State is sinds een jaar of 10 kinderdagverblijf OEPS gehuisvest in verzorgingshuis Coornhert State.

 

Zoals Coornhert State omschrijft: "de kleintjes zorgen voor veel levendigheid binnen ons centrum en ook het halen en brengen van de kinderen door hun ouders brengt veel gezelligheid met zich mee".

 

Regelmatig vinden er gezamenlijke activiteiten plaats, er worden samen lampionnen gemaakt met aansluitend een lampionnen optocht, de voorbereidingen voor kerst en sinterklaas vinden gezamenlijk plaats.

 

In de binnentuin van Coornhert State heeft Kinderwoud een veilige groene buitenspeelplaats gecreerd, waar de kinderen gedurende de dag heerlijk kunnen spelen en ontdekken.

POV Ekke de Haan - Kinderwoud

Landelijk registratie nummer (LRK): 203 698 824
GGD rapport

 

Gevestigd in OBS Ekke de Haan

Zegge 2
8446 CL Heerenveen

T: 06 5731 6871


Clustermanager
Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang Ekke de Haan
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Peuteropvang Ekke de Haan is gevestigd in OBS Ekke de Haan en werkt nauw samen met het onderwijs. 

De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld. Bovendien wordt gewerkt met een VVE programma dat de pedagogisch medewerkers ondersteunt bij hun werkzaamheden. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma en het peuter-kleuteroverleg een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Aanmelden  
Wilt u uw kind aanmelden voor Peuteropvang Ekke de Haan?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.