Buorren 21

8493 LC Terherne

POV/ BSO St. Jozef - Kinderwoud

Peuteropvang St. Jozef

Nummer landelijk register (LRK): 104696916

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang St. Jozef

Nummer landelijk register (LRK): 173887399

GGD rapport

Van Dekemalaan 2
8442 BC Heerenveen

T: 06 30 990 383


Clustermanager

Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl

 

 

 
Peuteropvang en Buitenschoolse opvang Sint Jozef zijn gevestigd in IKC St Jozef in Heerenveen.  Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!

In het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten komen alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod. Daarnaast kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.  

 

Peuteropvang: voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

  

Kinderwoud Kinderopvang zorgt en bekostigt een lunch voor ieder kind.


Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen 4 dagdelen naar de peuteropvang. In overleg met de verpleegkundige of arts van het consultatiebureau kunnen kinderen in aanmerking komen voor een VVE plaatsing.


  

Buitenschoolse opvang:
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Openingstijden BSO

VSO maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur.

NSO maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 - 18.00 uur.


Op woensdag en vrijdag wordt de buitenschoolse opvang op locatie De Bijenkorf in Heerenveen verzorgd. Deze locatie ligt vlakbij locatie St. Jozef.

 

zwemBSO

In een waterland als Nederland is leren zwemmen belangrijk voor de zelfstandigheid en vrijheid van uw kinderen. In samenwerking met Sportstad Heerenveen verzorgt Kinderwoud twee middagen per week zwemBSO. Voor meer informatie en opgave voor de zwemBSO kunt u contact opnemen met clustermanager Simone Luchtmeijer (06 573 16 896). Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u contact opnemen met Hilda Boomsma van Sportstad (0513 614809 of zwemles.coach@sportstadheerenveen.nl) 

 
Kinderwoud maakt van 'Elke dag een mooie dag!'.

 

Hartjes IKC St Jozef

POV Ekke de Haan - Kinderwoud

Landelijk registratie nummer (LRK): 203 698 824
GGD rapport

 

Gevestigd in OBS Ekke de Haan

Zegge 2
8446 CL Heerenveen

T: 06 5731 6871


Clustermanager
Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang Ekke de Haan
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Peuteropvang Ekke de Haan is gevestigd in OBS Ekke de Haan en werkt nauw samen met het onderwijs. 

De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld. Bovendien wordt gewerkt met een VVE programma dat de pedagogisch medewerkers ondersteunt bij hun werkzaamheden. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma en het peuter-kleuteroverleg een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Aanmelden  
Wilt u uw kind aanmelden voor Peuteropvang Ekke de Haan?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.