Albertine Agnes - Kinderwoud

Peuteropvang Albertine Agnes

Nummer landelijk register (LRK) 171 169 001

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang Albertine Agnes

Het nummer van het landelijk register (LRK) 224 507 229

GGD rapport

 

De locatie is te bereiken op 06 5169 0896
Clustermanager: Simone Luchtmeijer, 06 5731 6896

 

Op deze "groene" school in het mooie dorp Oranjewoud heeft Kinderwoud een ruimte voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. Bij de school is een groen buitenterrein met daarbij een ooievaarsnest en een zelf aangelegd natuurpad.

 

Bij de peuteropvang van Kinderwoud kunnen peuters gedurende 2 dagdelen per week spelen met leeftijdsgenootjes. Ze gaan samen op ontdekkingsreis en leren nieuwe dingen. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd van de peuters en gericht op de voorbereiding naar school. Doordat peuteropvang en onderwijs onder 1 dak zitten is de doorgaande leerlijn naar school gewaarborgd.

 

Peuteropvang is gedurende 2 ochtenden geopend op dinsdag en donderdag (8:30 - 11:30u).

 

De BSO op de Albertine Agnes is gedurende de schoolweken een plek waar kinderen na schooltijd een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden krijgen. Groene activiteiten staan centraal op de BSO, maar ook activiteiten gericht op motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en creativiteit. Tijdens de vakanties kunnen kinderen naar de BSO bij locatie de Bosplaats op Skoatterwâld.

BSO Mildam - Kinderwoud

Buitenschoolse opvang Mildam

Nummer landelijk register (LRK) 109 732 789

GGD rapport

 

De locatie is bereikbaar op 06 122 026 53
Clustermanager: Jitske de Boer ,  06 128 967 71 / jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

Binnen OBS de Tjongerschool is een ruimte ingericht door Kinderwoud voor de naschoolse opvang. Na schooltijd vinden er voor de BSO kinderen diverse activiteiten en workshops plaats.

De Akkers - Kinderwoud

Peuteropvang De Akkers

Nummer landelijke register (LRK): 184271125

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Akkers

Nummer landelijke register (LRK): 323484864

GGD rapport


Adres 

Veluwelaan 47

8443 AJ Heerenveen

T: 06 269 448 67

Clustermanager
Sandra de Vries, 06 573 169 00 / sandradevries@kinderwoud.nl

 

In maart 2017 zijn de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (BSO) De Akkers van start gegaan in multifunctioneel centrum (MFC) De Akkers in Heerenveen. Het gebouw huisvest naast Kinderwoud ook de twee scholen CBS Spring (De Akker) en OBS Route 0513 (Commanderije/ Letterbeam) en een wijkcentrum. Kinderwoud heeft een centrale plek tussen de beide scholen in.

 

De rijke speelleeromgeving van Kinderwoud is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt op de peuteropvang een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gelegd. Nu de peuteropvang wordt gehuisvest tussen beide scholen kan eenvoudig worden aangesloten bij de activiteiten op school.

 

Voor de BSO bestond de samenwerking met het onderwijs al. Echter is er door de centrale ligging tussen beide scholen en het pand met meer mogelijkheden (keuken, speellokaal etc) nog meer mogelijk qua activiteiten en naschoolse activiteiten. Met een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten en onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

Openingstijden

Zowel de peuteropvang als de BSO op MFC De Akkers zijn dagelijks geopend.

  • Openingstijden peuteropvang: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur
  • Openingstijden buitenschoolse opvang: Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur.

De Barte, De Knipe - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en peuteropvang De Barte

Nummer landelijk register (LRK): 276 242 452

GGD Rapport

 

 

Buitenschoolse opvang De Barte

Nummer landelijk register (LRK): 148 505 120

GGD rapport

 

De locatie is bereikbaar voor peuteropvang en BSO op 0513 688 129.

Het telefoonnummer van het kinderdagverblijf is 06 5333 4325

Clustermanager: Jitske de Boer ,  06 128 967 71 / jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

De Barte is de multifunctionele accommodatie in De Knipe. In deze accommodatie hebben het Openbaar en de Christelijke onderwijs een plaats gekregen, maar ook Kinderwoud, de dagopvang voor ouderen en dorpskrant de Compagnon zijn in De Barte gehuisvest. De Barte is het verbindend element tussen diverse activiteiten in De Knipe.

 

Kinderwoud werkt nauw samen met beide basisscholen, OBS de Compagnonsschool en CBS de Pream. Er wordt samen aan thema's gewerkt en door regelmatig peuter-kleuteroverleg is de doorgaande leerlijn gewaarborgd.

 

Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang wordt zowel Fries als Nederlands gesproken, er is aandacht voor meertaligheid. Dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het taalbeleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de Friese taal en de Friese taal wordt consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal" en dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen zo spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.

 

Meer informatie over het SFBO (Sintrum Frysktalige Berne Opfang)

 

In de Barte worden regelmatig naschoolse ateliers aangeboden door Ateliers Majeur, de kinderen van de BSO kunnen gratis deelnemen aan deze ateliers. Kinderen kunnen zich verdiepen in theater, dans, muziek, beeldende vorming en nieuwe media.

 

Openingstijden peuteropvang 

  • Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.