Het Noorderlicht - Kinderwoud

Voorschool en Kinderdagverblijf Het Noorderlicht

Landelijk registratie nummer (LRK): 132385405

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang Het Noorderlicht

GGD rapport


Gevestigd in IKC het Noorderlicht
FD Nieuwenhuisstraat 81
8862 WC Harlingen


T KDV: 06 57 806 273
T voorschool: 06 10 662 664

T BSO: 06 57 806 653


Clustermanager
Ineke Fennema
T: 06 53 596 976
E: inekefennema@Kinderwoud.nl

  

Vanaf 1 augustus 2018 verzorgt Kinderwoud naast de voorschool ook de kinderopvang en de buitenschoolse opvang op IKC het Noorderlicht. IKC het Noorderlicht ligt aan de rand van Oosterpark, naast de wijk Ludinga en Groot Ropens. Als profiel heeft IKC het Noorderlicht gekozen voor 'Kunst en Cultuur' waar leerkrachten, leidsters en ouders gezamelijk een bijdrage aan leveren.Talentontwikkeling en sociale veiligheid zijn de basis voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn van IKC het Noorderlicht. 1x per 2 weken, op een vrijdagochtend, is een Jeugdteam medewerker aanwezig voor hulpvragen en advies.

 

Kinderopvang en voorschool

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar verzorgt Kinderwoud de kinderopvang en de voorschool op IKC het Noorderlicht. Hier ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderwoud daagt elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de voorschool.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op Voorschool en kinderopvang Het Noorderlicht wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Buitenschoolse opvang
Kinderen die de buitenschoolse opvang op het Noorderlicht bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & bakken, Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot slot Chillen & Spelen. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Kosten 

Bent u geïnteresserd in onze opvang en benieuwd naar de kosten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Planning & Plaatsing via (0513) 610 825 of planning@kinderwoud.nl.

 

Kosten Voorschool 
De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.

Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de 7 uren die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij voorschool het Noorderlicht dat uw tweejarige peuter zonder VVE indicatie 2 dagdelen mag komen. Vanaf 3 jaar kan de afname worden uitgebreid naar 3 dagdelen (2 ochtenden en een middag). Kinderen met een VVE indicatie mogen vanaf 2 jaar 2 dagdelen komen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen.

 

Openingstijden 
Kinderopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur

Voorschool 
Ochtend: Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 11.30 uur
Middag: Maandag t/m donderdag van 12.00 – 14.00 uur (m.u.v. woensdag)

Buitenschoolse opvang
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur 
NSO: Maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur

Voor zowel de kinderopvang, voorschool als de buitenschoolse opvang geldt dat op deze dagen verlengde opvang ook tot de mogelijkheden behoort.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor kinderopvang op buitenschoolse opvang het Noorderlicht? Dat kan via het aanmeldformulier KDV-BSO op deze website.  

Wilt u uw kind aanmelden voor voorschool het Noorderlicht? 
Dat kan via het aanmeldformulier voorschool

't Wad - Kinderwoud

Voorschool en Kinderdagverblijf 't Wad

Landelijk registratie nummer (LRK): 726648206

GGD rapport

 

Buitenschoolse 't Wad

Landelijk registratie nummer (LRK): 195593455

GGD rapport

 

Gevestigd in IKC 't Wad
Midlumerlaan 13
8861 JE Harlingen

T KDV: 06 57 806 902
T voorschool: 06 10 903 077
T BSO: 06 57 807 190

Clustermanager
Ineke Fennema
T: 06 53 596 976 
E: inekefennema@Kinderwoud.nl

 

Vanaf 1 augustus 2018 verzorgt Kinderwoud naast de Voorschool ook de kinderopvang en de buitenschoolse opvang op IKC 't Wad. Openbaar IKC ’t Wad profileert zich als ‘gezonde school’: veel beweging, gezonde voeding en een gezonde sociaal emotionele gezondheid’. Onder het motto: ‘Samen een stap vooruit’ wil het kindcentrum kinderen een positief klimaat bieden. IKC ’t Wad bevindt zich op loopafstand van de omringende wijken en is een toegankelijk IKC. Iedere dinsdagmiddag is een medewerker van het Jeugdteam aanwezig voor hulpvragen en advies.Kinderopvang en voorschool

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar verzorgt Kinderwoud de kinderopvang en de voorschool op IKC’t Wad. Hier ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderwoud daagt elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de voorschool.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op Voorschool en kinderopvang ’t Wad wordt gewerkt met het VVE programma Piramide en uk en puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Buitenschoolse opvang
Kinderen die de buitenschoolse opvang op ‘t Wad bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & bakken, Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot slot Chillen & Spelen. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Kosten 

Bent u geïnteresserd in onze opvang en benieuwd naar de kosten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Planning & Plaatsing via (0513) 610 825 of planning@kinderwoud.nl.

 

Kosten Voorschool 't Wad
De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.

Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de 7 uren die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij Voorschool ’t Wad dat uw tweejarige peuter zonder VVE indicatie 2 dagdelen mag komen. Vanaf 3 jaar kan de afname worden uitgebreid naar 3 dagdelen (2 ochtenden en een middag). Kinderen met een VVE indicatie mogen vanaf 2 jaar 2 dagdelen komen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen.


Openingstijden

Kinderopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur  (verlengde opvang vanaf 6.30 uur tot 18.30 uur)

Voorschool
Ochtend: Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 11.30 uur
Middag: Maandag t/m donderdag van 12.00 – 14.00 uur

Buitenschoolse opvang
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur (verlengd vanaf 6.30 uur)
NSO: Maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur (verlengd tot 18.30 uur)

Voor zowel de kinderopvang, voorschool als de buitenschoolse opvang geldt dat op deze dagen verlengde opvang ook tot de mogelijkheden behoort.

 

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor kinderopvang op buitenschoolse opvang ’t Wad?
Dat kan via het aanmeldformulier KDV-BSO op deze website.  

Wilt u uw kind aanmelden voor voorschool ’t Wad?
Dat kan via het aanmeldformulier voorschool

Voorschool/ BSO Middelpunt

Franchiseformule van Kinderwoud

 

Voorschool Middelpunt

Landelijk regstratienummer (LRK): 939979275

GGD Rapport

 

Buitenschoolse opvang Middelpunt

Landelijk regstratienummer (LRK): 260324577

GGD Rapport


Gevestigd in IKC Middelstein
Fonteinstraat 1
9972 NJ Midlum

T: 06 11 151 234
E: sandra_v_d_meulen@hotmail.com

Clustermanager
Ineke Fennema
T: 06 53 596 976 
E: inekefennema@kinderwoud.nl

 

Voorschool en buitenschoolse opvang Middelpunt zijn gevestigd in openbaar Integraal KindCentrum (IKC) Middelstein. Het IKC wordt bezocht door kinderen uit Midlum, Wijnaldum en Harlingen en biedt kleinschalig basisonderwijs met veel aandacht en zorg voor het kind. Gelegen in een groene, rustige omgeving, op fietsafstand van Harlingen, is dit een ideale plek voor het opgroeiende kind onder het motto 'Ontwikkelingsgroei door succeservaring', o.a. door muziek. Iedere donderdag is een Jeugdteam medewerker aanwezig voor hulpvragen en advies.


Voorschool Middelpunt
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de voorschool (peuteropvang), voorheen peuterspeelzaal. Op de voorschool ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De groepsruimte van de peuteropvang zit in een nieuwe, ruime aanbouw, vlak naast de kleutergroep waarmee veel wordt samengewerkt.

  

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op de voorschool in Harlingen wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Kosten Voorschool Middelpunt
De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.

Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de 7 uren die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij Voorschool Middelpunt dat uw tweejarige peuter zonder VVE indicatie 2 dagdelen mag komen. Kinderen met een VVE indicatie mogen vanaf 2 jaar 2 dagdelen komen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen.

 

Openingstijden 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 uur

 

Buitenschoolse opvang Middelpunt

Kinderen die buitenschoolse opvang Middelpunt bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden BSO Middelpunt
VSO: maandag t/m donderdag van 7.30 - 8.30 uur
NSO: maandag t/m vrijdag van 12.00 - 18.15 uur

 

Aanmelden 

Wilt u uw kind aanmelden voor Voorschool Middelpunt?

Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.

En voor de BSO via het aanmeldformulier BSO.