Voorschool Het Noorderlicht

Landelijk registratie nummer (LRK): 132385405

GGD rapport


Gevestigd in IKC Het Noorderlicht
FD Nieuwenhuisstraat 81
8862 WC Harlingen

T: 06 10 662 664


Clustermanager
Jenneke Koopman
T: 06 57 316 893
E: jennekekoopman@kinderwoud.nl

  

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de voorschool (peuteropvang), voorheen peuterspeelzaal. Op de voorschool ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Voorschool Het Noordelicht is gevestigd in openbaar Integraal KindCentrum Het Noorderlicht en bevindt zich aan de straatkant van het gebouw. IKC Het Noorderlicht ligt aan de rand van Oosterpark, naast de wijk Ludinga en Groot Ropens. Er is een positieve samenwerking tussen de peuteropvang en de kleutergroepen.

Als profiel heeft IKC Het Noorderlicht gekozen voor 'Kunst en Cultuur' waar leerkrachten, leidsters en ouders gezamelijk een bijdrage aan leveren.Talentontwikkeling en sociale veiligheid zijn de basis voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn van IKC Het Noorderlicht. 1x per 2 weken, op een vrijdagochtend, is een Jeugdteam medewerker aanwezig voor hulpvragen en advies.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op de voorschool in Harlingen wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Kosten Voorschool Het Noorderlicht
De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.

Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de 7 uren die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij Voorschool ’t Noorderlicht dat uw tweejarige peuter zonder VVE indicatie 2 dagdelen mag komen. Vanaf 3 jaar kan de afname worden uitgebreid naar 3 dagdelen (2 ochtenden en een middag). Kinderen met een VVE indicatie mogen vanaf 2 jaar 2 dagdelen komen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen.

Openingstijden 

  • Ochtenden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur
  • Middagen: maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur (m.u.v. woensdag)

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor Voorschool Het Noorderlicht?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.  

Voorschool Middelstein

Landelijk regstratienummer (LRK): 939979275

GGD Rapport


Gevestigd in IKC Middelstein
Fonteinstraat 1
9972 NJ Midlum

T: 06 10 804 621

Clustermanager
Jenneke Koopman
T: 06 57 316 893 
E: jennekekoopman@kinderwoud.nl

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de voorschool (peuteropvang), voorheen peuterspeelzaal. Op de voorschool ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 

 

Voorschool Middelstein is gevestigd in openbaar Integraal KindCentrum Middelstein. Het IKC wordt bezocht door kinderen uit Midlum, Wijnaldum en Harlingen en biedt kleinschalig basisonderwijs met veel aandacht en zorg voor het kind. Gelegen in een groene, rustige omgeving, op fietsafstand van Harlingen, is dit een ideale plek voor het opgroeiende kind onder het motto 'Ontwikkelingsgroei door succeservaring', o.a. door muziek. De peuteropvang is gehuisvest in een nieuwe, ruime aanbouw, vlak naast de kleutergroep waarmee veel wordt samengewerkt. Iedere donderdag is een Jeugdteam medewerker aanwezig voor hulpvragen en advies.

  

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op de voorschool in Harlingen wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Kosten Voorschool Middelstein
De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.

Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de 7 uren die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij Voorschool Middelstein dat uw tweejarige peuter zonder VVE indicatie 2 dagdelen mag komen. Kinderen met een VVE indicatie mogen vanaf 2 jaar 2 dagdelen komen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen.

 

Openingstijden 

  • Ochtenden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 uur

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor Voorschool Middelstein?

Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.

Voorschool 't Wad

Landelijk registratie nummer (LRK): 726648206

GGD rapport

  

Gevestigd in IKC 't Wad
Midlumerlaan 13
8861 JE Harlingen
T: 06 10 903 077

Clustermanager
Jenneke Koopman
T: 06 57 316 893
E: jennekekoopman@kinderwoud.nl

 

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de voorschool (peuteropvang), voorheen peuterspeelzaal. Op de voorschool ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Voorschool ’t Wad is onderdeel van het IKC ‘t Wad waar onderwijs, opvang en ontwikkelingsstimulering op elkaar zijn afgestemd. De voorschool bevindt zich naast de kleuterlokalen en buiten wordt gezamenlijk met kleuters en kinderopvang op het plein gespeeld. Openbaar IKC ’t Wad profileert zich als ‘gezonde school’: veel beweging, gezonde voeding en een gezonde sociaal emotionele gezondheid’. Onder het motto: ‘Samen een stap vooruit’ wil het kindcentrum kinderen een positief klimaat bieden. IKC ’t Wad bevindt zich op loopafstand van de omringende wijken en is een toegankelijk IKC. Iedere dinsdagmiddag is een medewerker van het Jeugdteam aanwezig voor hulpvragen en advies.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op de voorschool in Harlingen wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Kosten Voorschool 't Wad
De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.

Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de 7 uren die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij Voorschool ’t Wad dat uw tweejarige peuter zonder VVE indicatie 2 dagdelen mag komen. Vanaf 3 jaar kan de afname worden uitgebreid naar 3 dagdelen (2 ochtenden en een middag). Kinderen met een VVE indicatie mogen vanaf 2 jaar 2 dagdelen komen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen.

 

Openingstijden 

  • Ochtenden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur
  • Middagen: maandag t/m donderdag 12.00 tot 14.00 uur

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor Voorschool ’t Wad?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.