Het Noorderlicht - Kinderwoud

Voorschool en Kinderdagverblijf Het Noorderlicht

Landelijk registratie nummer (LRK): 132385405

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang Het Noorderlicht

GGD rapport


Gevestigd in IKC het Noorderlicht
FD Nieuwenhuisstraat 81
8862 WC Harlingen


T KDV: 06 57 806 273
T voorschool: 06 10 662 664

T BSO: 06 57 806 653


Clustermanager
Ineke Fennema
T: 06 53 596 976
E: inekefennema@Kinderwoud.nl

  

Vanaf 1 augustus 2018 verzorgt Kinderwoud naast de voorschool ook de kinderopvang en de buitenschoolse opvang op IKC het Noorderlicht. IKC het Noorderlicht ligt aan de rand van Oosterpark, naast de wijk Ludinga en Groot Ropens. Als profiel heeft IKC het Noorderlicht gekozen voor 'Kunst en Cultuur' waar leerkrachten, leidsters en ouders gezamelijk een bijdrage aan leveren.Talentontwikkeling en sociale veiligheid zijn de basis voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn van IKC het Noorderlicht. 1x per 2 weken, op een vrijdagochtend, is een Jeugdteam medewerker aanwezig voor hulpvragen en advies.

 

Kinderopvang en voorschool

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar verzorgt Kinderwoud de kinderopvang en de voorschool op IKC het Noorderlicht. Hier ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderwoud daagt elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de voorschool.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op Voorschool en kinderopvang Het Noorderlicht wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

 

Buitenschoolse opvang
Kinderen die de buitenschoolse opvang op het Noorderlicht bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & bakken, Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot slot Chillen & Spelen. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Kosten 

Bent u geïnteresserd in onze opvang en benieuwd naar de kosten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Planning & Plaatsing via (0513) 610 825 of planning@kinderwoud.nl.

 

Kosten Voorschool 
De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.

Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de 7 uren die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij voorschool het Noorderlicht dat uw tweejarige peuter zonder VVE indicatie 2 dagdelen mag komen. Vanaf 3 jaar kan de afname worden uitgebreid naar 3 dagdelen (2 ochtenden en een middag). Kinderen met een VVE indicatie mogen vanaf 2 jaar 2 dagdelen komen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen.

 

Openingstijden 
Kinderopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.00 - 18.00 uur

Voorschool 
Ochtend: Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 11.30 uur
Middag: Maandag t/m donderdag van 12.00 – 14.00 uur 

Buitenschoolse opvang
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.00 - 8.30 uur 
NSO: Maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur

Voor zowel de kinderopvang, voorschool als de buitenschoolse opvang geldt dat op deze dagen verlengde opvang ook tot de mogelijkheden behoort.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor kinderopvang op buitenschoolse opvang het Noorderlicht? Dat kan via het aanmeldformulier KDV-BSO op deze website.  

Wilt u uw kind aanmelden voor voorschool het Noorderlicht? 
Dat kan via het aanmeldformulier voorschool