Het Noorderlicht - Kinderwoud

Voorschool en Kinderdagverblijf Het Noorderlicht

Landelijk registratie nummer (LRK): 132385405

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang Het Noorderlicht

GGD rapport


Gevestigd in IKC het Noorderlicht
FD Nieuwenhuisstraat 81
8862 WC Harlingen


T KDV: 06 57 806 273
T voorschool: 06 10 662 664

T BSO: 06 57 806 653


Clustermanager
Renske Verbeek
T: 06 822 66 907
E: renskeverbeek@kinderwoud.nl

  

Vanaf 1 augustus 2018 verzorgt Kinderwoud naast de voorschool ook de kinderopvang en de buitenschoolse opvang op IKC het Noorderlicht. IKC het Noorderlicht ligt aan de rand van Oosterpark, naast de wijk Ludinga en Groot Ropens. Als profiel heeft IKC het Noorderlicht gekozen voor 'Kunst en Cultuur'.  Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders leveren hier gezamelijk een bijdrage aan.Talentontwikkeling en sociale veiligheid zijn de basis voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn van IKC het Noorderlicht. 1x per 2 weken, op een vrijdagochtend, is een medewerker van het Jeugdteam aanwezig voor hulpvragen en advies.

 

 

 

Kinderopvang en voorschool

Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar verzorgt Kinderwoud de kinderopvang en de voorschool op IKC het Noorderlicht. Hier ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderwoud daagt elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de voorschool.

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op Voorschool en kinderopvang Het Noorderlicht wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Buitenschoolse opvang
Kinderen die de buitenschoolse opvang op het Noorderlicht bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & bakken, Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot slot Chillen & Spelen. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en om met vriendjes te spelen.

 

Kosten 

Bent u geïnteresseerd in onze opvang en benieuwd naar de kosten, neem dan gerust contact op met onze afdeling Planning & Plaatsing via (0513) 610 825 of planning@kinderwoud.nl.

 

Kosten voorschool 
Voor de voorschool betaalt u een kleine eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Voor kinderen met een VVE indicatie en voor kinderen met ouders met een inkomen tot 20.000 euro is de voorschool gratis.

 

Openingstijden 
Kinderopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.00 - 18.00 uur

Voorschool 
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 12.30 uur (inclusief lunch)

Buitenschoolse opvang
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.00 - 8.30 uur 
NSO: Maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur

Voor zowel de kinderopvang, voorschool als de buitenschoolse opvang geldt dat op deze dagen verlengde opvang ook tot de mogelijkheden behoort.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.