POV Oosterzee - Kinderwoud

 

Gegevens

 

Nummer landelijk register (LRK): 589688030

GGD-rapport

 

Gevestigd in CBS Eben Haëzer
De Grieën 5
8536 VH Oosterzee

T: 06 - 82 048 231

  

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 - 57 316 900 


E: sandradevries@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 
Peuteropvang Oosterzee is gehuisvest in CBS Eben Haëzer in Oosterzee.

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.