IKC De Arke - Kinderwoud

Kinderopvang en Peuteropvang 

Nummer landelijk register (LRK): 268138278
GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang 

Nummer landelijk register (LRK): 113515145

GGD rapport

 

IKC De Arke 

Tramdyk 10
8532 BX Lemmer

Telefoonnummer KDV: 06 82 069 796.

Telefoonnummer peuteropvang: 06 82 069 668.

Telefoonnummer BSO: 06 82 095 177.

 

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 

IKC De Arke biedt onderdak aan onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Vanaf 12 juli 2021 participeert Kinderwoud samen met CBS De Arke  in het IKC. 

 

Impressie Kinderwoud

 

 

Kinderopvang en peuteropvang 

Op de kinderopvang en peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Aan de hand van thema's en het VVE-programma Uk & Puk worden elke dag leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Elk kind, van baby tot basisschoolkind, wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op De Arke werken we met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

Buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang verzorgen we tijdens schoolweken voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In de vakanties kunnen de kinderen de hele dag terecht.


Op de BSO worden gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden die aansluiten op de ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding vormen hierin de basis. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen. 

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.