Duinterpen - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang Duinterpen

Nummer landelijk register (LRK) 218 226 470 

GGD rapport

  

Buitenschoolse opvang Duinterpen

Nummer landelijk register (LRK) 180 033 104

GGD rapport

 
Gevestigd in Brede School Duinterpen
Keizersmantel 1
8607 GM Sneek
T: (0515) 460 786 / 06 83 528 848 


Clustermanager
Renske Verbeek

T: 06 822 66 907
E: renskeverbeek@Kinderwoud.nl

 



Brede School Duinterpen biedt onderdak aan onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Kinderwoud is samen met OBS de Wyken, CBS de Vuurvlinder en sporthal Duinterpen participant in de Brede School.

 

Een groot voordeel van de Brede School is dat alle voorzieningen zich onder één dak bevinden. Er wordt zorg gedragen voor een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding.

 

Kinderdagverblijf en peuteropvang

Kinderwoud biedt op Duinterpen kinderopvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderwoud Duinterpen daagt elk kind, van baby tot basisschoolkind, uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen.

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op Duinterpen wordt gewerkt met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden KDV Duinterpen

Het KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Openingstijden POV Duinterpen
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

  

 

Buitenschoolse opvang

Kinderen die de buitenschoolse opvang Duinterpen bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden BSO Duinterpen

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

BSO Sportief

Voor de kinderen van Brede School Duinterpen heeft Kinderwoud een extra aanbod: BSO Sportief! Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen vanaf 7 jaar naar deze BSO op het sportveld van VV Sneek Wit Zwart.

We bieden elke dag sport- en spelactiviteiten aan, waardoor de kinderen lekker actief buiten bezig zijn. Elke dag wat anders, zoals hockey, volleybal, voetbal en beweegspelletjes. Dat is vooral leuk maar ook nog eens gezond. Naast de sport- en spelactiviteiten kunnen de kinderen ook lekker spelen in onze eigen groepsruimte.

Een combinatie van BSO Duinterpen en BSO Sportief is ook mogelijk.

 

 

 

Aanmelden

Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.


Volg Duinterpen ook op Facebook en Instagram.