De Petteflet - Kinderwoud

Peuteropvang Bloem

Nummer landelijk register (LRK): 238 099 465

GGD rapport

 

Kinderdagverblijf de Petteflet

Nummer landelijk register (LRK): 109 619 699

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang de Petteflet

Nummer landelijk register (LRK): 168 484 407

GGD rapport


KDV/BSO de Petteflet
Bloemstraat 17a

8603 XC Sneek


POV de Petteflet
Bloemstraat 15
8603 XV Sneek
 

T: (0515) 726 038

Clustermanager
Jenneke Koopman

T: 06 57 316 893

E: jennekekoopman@kinderwoud.nl

 

De Petteflet biedt een vertrouwde en veilige omgeving waarin uw kind in zijn/haar eigen tempo kan spelen en ontdekken. De groepsruimtes zijn gezellig ingericht en het buitenterrein is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Het kinderdagverblijf (KDV) en de buitenschoolse opvang (BSO) zijn gelegen in een kinderrijke buurt naast de Julianaschool en op loopafstand van de OBS Zwetteschool. Er wordt intensief samengewerkt met de scholen en er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. De Petteflet ligt centraal en is makkelijk bereikbaar met de fiets of auto.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op de peuteropvang en het kinderdagverblijf wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden POV

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 11.30 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.00 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten.


Openingstijden KDV
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.

Op deze dagen behoort verlengde opvang vanaf 7.00 uur en/of tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden BSO
VSO maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur
Op deze dagen behoort verlengde opvang vanaf 7.00 uur ook tot de mogelijkheden.

BSO maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 - 18.30 uur

BSO woensdag en vrijdag: 12.00 - 18.30 uur

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden bij de Petteflet?

Dat kan voor KDV en BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.

En voor de POV via het aanmeldformulier POV.

 

Volg de Petteflet ook op Facebook