De Petteflet - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang de Petteflet

Nummer landelijk register (LRK): 109 619 699

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang de Petteflet

Nummer landelijk register (LRK): 168 484 407

GGD rapport | Inspectierapport

 

Buitenschoolse opvang Julianaschool

Nummer landelijk register (LRK): 162 332 129
GGD rapport

KDV/ POV/ BSO De Petteflet
Bloemstraat 17a

8603 XC Sneek


BSO Julianaschool
Bloemstraat 15
8603 XV Sneek
 

T: (0515) 726 038

Clustermanager
Wietze Punter

T: 06-82070359

E: wietzepunter@kinderwoud.nl

 

De Petteflet biedt een vertrouwde en veilige omgeving waarin uw kind in zijn/haar eigen tempo kan spelen en ontdekken. De groepsruimtes zijn gezellig ingericht en het buitenterrein is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De locatie ligt centraal in een kinderrijke buurt naast de Julianaschool en op loopafstand van de OBS Zwetteschool. Er wordt intensief samengewerkt met de scholen en er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op de peuteropvang en het kinderdagverblijf wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden POV

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.00 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten.


Openingstijden KDV
Het KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Buitenschoolse opvang

Op BSO De Petteflet worden kinderen voor en na schooltijd opgevangen en ook tijdens de vakanties is de locatie geopend. De kinderen krijgen gevarieerde,  leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind en aan de hand van thema's worden activiteiten en workshops georganiseerd. Door de nauwe samenwerking met het onderwijs kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. De jongste kinderen t/m 6 jaar worden op dinsdag en donderdag tijdens schoolweken opgevangen op de Julianaschool, naast De Petteflet gelegen.

Openingstijden

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Aanmelden

Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

 

Volg de Petteflet ook op Facebook