De Kubus - Kinderwoud

Kinderdagverblijf De Kubus
Peuteropvang Het Kwetternest

Landelijk registratienummer (LRK): 467 356 166

GGD rapport

  

Buitenschoolse opvang De Kubus

Landelijk registratienummer (LRK): 325 464 935

GGD rapport

 

KDV/POV/BSO De Kubus
Fockema Andreaelaan 92
9244 BB Beetsterzwaag

 

T KDV/ BSO: (0512) 726 217

T POV: (0512) 726 218

Clustermanager
Alma Dedic
T: 06 23 631 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

De Kubus is een zelfstandige Kinderwoud locatie, centraal gelegen in Beetsterzwaag,  in een rustige kindvriendelijke omgeving, nabij de basisscholen en op loopafstand van bossen, speeltuinen en voetbalvelden.

Bij De Kubus kunt u terecht voor kinderopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Er vindt een intensieve samenwerking plaats met de basisscholen en het consultatiebureau.

 

Kinderopvang De Kubus

De Kubus biedt een vetrouwde en veilige omgeving waarin uw kind kan spelen en ontdekken in zijn eigen tempo. Er is een grote buitenspeelruimte, moestuin, zandbak en er zijn uitdagende speeltoestellen.

 

Peuteropvang Het Kwetternest

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang  wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Een combinatie van opvang bij de peuters en het kinderdagverblijf behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden KDV De Kubus
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.
Op deze dagen behoort verlengde opvang tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.


Openingstijden POV Het Kwetternest
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.30 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten.

 

Buitenschoolse opvang De Kubus
Kinderen die de buitenschoolse opvang De Kubus bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden. De kinderen mogen hier zelf over meedenken. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van de natuur, bijvoorbeeld door middel van onze eigen moestuin.
Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. 

 

Openingstijden BSO De Kubus
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

BSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur

 

Op deze locatie biedt Kinderwoud ook flexibele opvang en vakantieopvang aan.

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor het KDV en de BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.

Volg De Kubus ook op Facebook