De Kubus - Kinderwoud

Kinderdagverblijf de Kubus
Peuteropvang het Kwetternest

Landelijk registratienummer (LRK): 467 356 166

GGD rapport

  

Buitenschoolse opvang de Kubus

Landelijk registratienummer (LRK): 325 464 935

GGD rapport

 

KDV/POV/BSO De Kubus
Fockema Andreaelaan 92
9244 BB Beetsterzwaag

 

T KDV/ BSO: (0512) 726 217

T POV: (0512) 726 218

Clustermanager
Alma Dedic
T: 06 23 631 645
E: almadedic@kinderwoud.nl

 

Locatie de Kubus is een zelfstandige Kinderwoud-locatie, centraal gelegen in Beetsterzwaag,  in een rustige kindvriendelijke omgeving, nabij de basisscholen en op loopafstand van bossen, speeltuinen en voetbalvelden.


Kinderwoud de Kubus verzorgt kinderopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Er vindt een intensieve samenwerking plaats met de basisscholen en het consultatiebureau.

 

Kinderopvang de Kubus

De Kubus biedt een vetrouwde en veilige omgeving waarin uw kind kan spelen en ontdekken in zijn eigen tempo. Er is een grote buitenspeelruimte, moestuin, zandbak en er zijn uitdagende speeltoestellen.

 

Peuteropvang het Kwetternest

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang  wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Een combinatie van opvang bij de peuters en het kinderdagverblijf bestaat tot de mogelijkheden.

 

Buitenschoolse opvang de Kubus

Op deze locatie biedt Kinderwoud voorschoolse, naschoolse en flexibele opvang aan, evenals opvang gedurende de hele dag in de vakanties. Er wordt veel gebruik gemaakt van de natuur, zo is er onder andere een eigen moestuin. De activiteiten voor de kinderen op de BSO zijn zeer divers, kinderen mogen hier ook zelf over meedenken. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod gericht op diverse ontwikkelingsgebieden voor kinderen van 4 t/m12 jaar.