De Bijenkorf - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang De Bijenkorf 

Nummer landelijk register (LRK): 311 341 238

GGD rapport

Buitenschoolse opvang De Bijenkorf

Nummer landelijk register (LRK): 990 697 496

GGD rapport

 

Cyclamenstraat 1
8441 DR Heerenveen

T: 0513 615 039

 

Clustermanager

Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 

E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl 

 

Kindcentrum De Bijenkorf is een eigen locatie van Kinderwoud in Heerenveen-Noord, nabij het ziekenhuis en centrum van Heerenveen. Op deze locatie verzorgt Kinderwoud opvang voor kinderen van 0-12 jaar, allemaal onder één dak.

 

 

De Bijenkorf kenmerkt zich door de centrale ligging in de wijk, tegenover het Rozenveldje. Het gebouw heeft een moderne uitstraling met mooie groepsruimtes en veel licht. Het buitenterrein is een natuurlijke buitenspeelplaats, met natuurlijke heuvels en veel beplanting rondom het gebouw. Voor alle leeftijden is een hoek ingericht waar veilig en vertrouwd gespeeld kan worden. 

 

De locatie werkt nauw samen met OBS van Maasdijkschool en CBS de Hoeksteen.  Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten. Samen realiseren we een doorgaande leerlijn en er worden gezamenlijke thema's en activiteiten georganiseerd waar kinderen van alle leeftijden aan deelnemen.

 
Kinderopvang
Kinderdagverblijf De Bijenkorf biedt een vertrouwde en veilige omgeving waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen spelen en ontdekken in hun eigen tempo. In de lichte groepsruimtes zijn uitdagende speelhoeken gecreëerd. Daarnaast bieden de pedagisch medewerkers gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteiten aan.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.

Peuteropvang 
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld, vaak aan de hand van thema's. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie
Peuteropvang De Bijenkorf werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.
 

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

  

Kinderwoud Kinderopvang zorgt en bekostigt een lunch voor ieder kind.

 

Buitenschoolse opvang

Op BSO De Bijenkorf worden kinderen voor en na schooltijd opgevangen en ook tijdens de vakanties is de locatie geopend. De kinderen krijgen gevarieerde,  leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind en aan de hand van thema's worden activiteiten en workshops georganiseerd. Door de nauwe samenwerking met OBS van Maasdijkschool en CBS de Hoeksteen kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. 

Openingstijden
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

NSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur


Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

 

zwemBSO

In een waterland als Nederland is leren zwemmen belangrijk voor de zelfstandigheid en vrijheid van uw kinderen. In samenwerking met Sportstad Heerenveen verzorgt Kinderwoud twee middagen per week zwemBSO. Voor meer informatie en opgave voor de zwemBSO kunt u contact opnemen met clustermanager Simone Luchtmeijer (06 573 16 896). Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u contact opnemen met Hilda Boomsma van Sportstad (0513 614809 of zwemles.coach@sportstadheerenveen.nl) 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor het KDV en de BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.

 

Volg De Bijenkorf ook op Facebook