BSO Mijnheer Nilsson - Kinderwoud

Nummer landelijk register (LRK): 279 619 960

GGD Rapport

 

Gevestigd in Brede School De Wiken

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
T: 06 83 521 195

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06 23 631 645
E: almadedic@kinderwoud.nl
 

Brede School De Wiken biedt onderdak aan onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Samen met OBS de De Kameleon, PCBO het Mozaïek, Talant, MOS en Sportbedrijf Drachten is Kinderwoud participant in de Brede School.
Een groot voordeel van de Brede School is dat alle voorzieningen zich onder één dak bevinden. Er wordt zorg gedragen voor een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding en er vindt een nauwe samenwerking tussen de partners plaats.

 

Buitenschoolse opvang

Kinderwoud biedt iedere dag voorschoolse opvang en naschoolse opvang op locatie Mijnheer Nilsson. Gericht op diverse ontikkelingsgebieden van het kind worden gevarieerde activiteiten en workshops aangeboden. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben. Ze kunnen na schooltijd dan ook rustig bijkomen en lekker met hun vriendjes spelen.

 

Openingstijden BSO Mijnheer Nilsson
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

BSO: maandag t/m vrijdag van 12.00 - 18.00 uur

Op deze dagen behoort verlengde opvang vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan via het aanmeldformulier BSO op deze website.