BSO Garyp - Kinderwoud

Buitenschoolse opvang Garyp

NIEUW vanaf 4 september 2017!


Gevestigd in basisschool de Wrâldpoarte
Master Lubwei 2
9362 PG Garyp

T: 06 53 665 908
 
Clustermanager
Tjitske Koopman
T: 06 10 897 724
E: tjitskekoopman@kinderwoud.nl

  
Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!


In het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten komen alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod. Daarnaast kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.  

 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 14.00 - 18.00 uur.

Kinderwoud maakt van 'Elke dag een mooie dag!'.