BSO De Opdracht - Kinderwoud


Landelijk registratie nummer BSO: 327962367

GGD rapport

 

Landelijk registratie nummer POV: 247186624

GGD rapport

 

Gevestigd in CBS De Opdracht 

Foareker 21
9247 AA Ureterp

T: 06 51 321 218

 

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

  

BSO De Opdracht
BSO De Opdracht is gehuisvest in CBS De Opdracht in Ureterp en is toegankelijk voor de kinderen uit groep 1 t/m 4. Vanaf groep 5 worden de kinderen opgevangen op locatie De Spil. Kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken, krijgen leuke en gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.


Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag: 14.30 - 18.00 uur. Vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur.

 

Op woensdag en in de schoolvakanties wordt de buitenschoolse opvang op locatie De Spil verzorgd. Van maandag t/m vrijdag bent u daar ook welkom voor voorschoolse opvang. Het streven is om het aanbod op de Opdracht in de toekomst verder uit te breiden.

 

Peuteropvang De Opdracht

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld, vaak aan de hand van thema's. 

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.