Meer, v/d, Y.

Persoonlijk
Naam: Ypie van der Meer.
Leeftijd: 58 jaar.
Gezinssituatie: Getrouwd met 2 uitwonende kinderen.
Werkervaring/opleidingen: Ik heb 8 jaar op de peuterspeelzaal gewerkt en 20 jaar als gastouder.

 

Opvang
Locatie opvang: Bij de gastouder.
Hoeveel kinderen aanwezig: Wisselend per dag.
Welke activiteiten onderneemt GO met de kinderen: Spelletjes passend bij de ontwikkeling van het kind, kleuren of zelf tekenen en Buiten spelen achter het huis of in de speeltuin of bij het voetbalveldje. Er is voor de kinderen ook een tablet aanwezig om mee te spelen.
Dagindeling: Binnenkomst: welkom en spelen
                     9.00 uur wat met zijn allen drinken en eten
                     11.00 uur wat fruit eten
                     12.00 uur lunch
                     14.00 uur oudere kinderen van school halen
                     14.30 samen wat eten en drinken.
Even de dag doornemen en bespreken wat we gaan doen. Als de kinderen worden opgehaald neem ik de bijzonderheden door met de ouders. Tussendoor worden er spelletjes gespeeld, gaan we naar de speeltuin of doen we wat de kinderen zelf willen doen.
Huisdieren: twee goudvissen.
Wat vindt de gastouder belangrijk: Rust, ruimte en regelmaat voor een veilige omgeving voor de kinderen. Goede afspraken met de ouders over de wijze van opvoeden, zodat dit meegenomen wordt bij de gastouder.

Naar welke scholen/psz brengt de gastouder kinderen: Het Kompas te Heerenveen.

 

Praktische informatie:
Tarief: conform Kinderwoud. Lunch en of diner bijdrage afhankelijk van leeftijd (Nibud).
Kinderen van welke leeftijd: 0 – 12 jaar.

In overleg is ook nachtopvang mogelijk van maandag tot vrijdag.

Flexibele opvang mogelijk. Dit houdt in met wisselende dagen of dagdelen.


Voor meer informatie mail naar gob@kinderwoud.nl of bel ons op 0513 610 825.