Akke Greydanus

Persoonlijk
Naam: Akke Greydanus               
Geboortejaar: 1964
Gezinssituatie: Mijn man en ik en twee dochters waarvan er nog één thuis woont.
Werkervaring/opleidingen: Ik ben al 35 jaar gastouder, dus veel ervaring in het werken met kinderen.

Huisdieren: 3 poezen die  zijn meestal buiten. Buiten is ook een konijn en een volière met vogels en er zijn kippen.

Opleiding . Helpende zorg en welzijn en certificaten van  informatieavonden: over de Meldcode kindermishandeling en kinder-EHBO

Opvang
Ik vang de kinderen op in mijn eigen huis.

Ik onderneem allerlei activiteiten met de kinderen, zoals puzzelen, vrij spelen en  lekker naar buiten. Met grotere kinderen doe ik veel spelletjes.


Dagindeling: 's Ochtends kijken we eerst even TV en dan brengen we de kinderen naar school. Daarna is het tijd voor wat drinken en een koekje daarna een activiteit in de vorm van boekje lezen of puzzelen. Ook vrij spelen wordt aangeleerd. We zingen en praten veel om woordjes aan te leren. Na het eten halen we de oudere kinderen uit school halen. S  middags gaan we altijd even naar buiten. Er zijn speeltuintjes in de buurt waar de kinderen kunnen spelen.


Ik vind het belangrijk dat  de kinderen rust en regelmaat krijgen. En dat ze zich op hun gemak voelen.
Ik haal en breng kinderen naar peuteropvang it Boartersplak en school  It Bynt.

 

Praktische informatie:
Tarief: 4.50
Ik vang kinderen op van 0 tot 4 jaar en dan kunnen ze wel blijven als ze naar school gaan. Dan kunnen de kinderen goed wennen en kan er een band opgebouwd worden.