Links & Downloads

 

 

 

 

 

 

Nog een aantal interessante links:

 

Algemene voorwaarden Kinderdagopvang en Buitenschoolse opvang

Voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang gelden de Algemene Voorwaarden van de branchevereniging.

In de Aanvullende Voorwaarden Kinderwoud kinderdagopvang en buitenschoolse opvang 2017 wordt onder andere aandacht besteed aan: de plaatsingsprocedure, de betalingswijze, extra dagen, annulering of beëindiging van de opvang en sluitingsdagen.

 

De Aanvullende Voorwaarden Kinderwoud peuteropvang 2017 kunt u hier lezen.

 

De Aanvullende Voorwaarden kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen zoals hierboven genoemd maken deel uit van uw overeenkomst die u bij ons afsluit. 


Algemene voorwaarden Gastouderopvang

In de Algemene voorwaarden Gastouderopvang Kinderwoud 2017 vindt u informatie over de diverse overeenkomsten, de tarieven, de betalingswijze, wat u kunt doen bij wijzigingen, de kwaliteitsaspecten, de verzorging en de aansprakelijkheid.