Kwaliteit van VVE zit in medewerkers

Woensdag 9 november jl. verscheen bij de Heerenveense Courant een informatiekrant van Gemeente Heerenveen over het Sociale Domein.
In de krant staat naast een advertentie van Kinderwoud ook een redactioneel artikel waarin onze pedagoog Irene Wajon vertelt over Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) waar kinderen vanaf twee jaar twee dagdelen per week aan kunnen deelnemen.


Nieuwsgierig?
Via deze link kunt u het artikel downloaden en lezen.