Kosten peuteropvang bij Kinderwoud

Elk gezin leeft in een andere situatie. Dit maakt dat de kosten voor peuteropvang voor iedereen anders kunnen zijn. Op deze pagina kunt u eenvoudig de kosten van peuteropvang in uw situatie berekenen. Binnen een paar minuten heeft u uw kosten voor peuteropvang inzichtelijk.

 

Indien gewenst kunnen wij natuurlijk ook een offerte op maat voor u maken. 
Onze medewerkers helpen u graag. Zij zijn bereikbaar via (0513) 610 825 of via e-mail planning@kinderwoud.nl.

 

Peuteropvang in de gemeente Heerenveen en Tytsjerksteradiel

Peuteropvang in de gemeente Heerenveen en Tytsjerksteradiel wordt op twee manieren geregeld:

1. U vraagt kinderopvangtoeslag aan over de plaatsing op de peuteropvang
(voor ouders die werkend en/of studerend zijn of inburgering volgen)

2. Voor ouders die niet werkzaam zijn is er toeslag via de gemeente, hiervoor levert u inkomensgegevens aan bij Kinderwoud om de juiste ouderbijdrage vast te stellen.

 

Vanaf september 2018 is de ouderbijdrage voor gemeente Tytsjerksteradiel aangepast vanwege de gewijzigde opneningstijden.

 

Peuteropvang in de gemeente Súdwest-Fryslân

In 2017 zijn in de gemeente Súdwest-Fryslân de peuterspeelzalen omgevormd naar peuteropvang. De omvorming naar peuteropvang betekent voor ouders die werkend zijn dat zij kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen over de plaatsing op de peuteropvang. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag geldt toeslag via de gemeente. Ouders betalen dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

 

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u en uw partner werkend, studerend of een re-integratie traject volgt.

 

Peuteropvang in de gemeente Opsterland

Peuteropvang in de gemeente Opsterland wordt op twee manieren geregeld:

1. U vraagt kinderopvangtoeslag aan over de plaatsing op de peuteropvang
(voor ouders die werkend en/of studerend zijn of inburgering volgen)

2. Voor ouders die niet werkzaam zijn kan er toeslag aangevraagd worden via de gemeente, u kunt hiervoor het aanvraagformulier gemeentetoeslag Opsterland inleveren bij de gemeente.