Kosten peuteropvang bij Kinderwoud

Op deze pagina kunt u eenvoudig de kosten van de peuteropvang berekenen. Elk gezin leeft in een andere situatie, wat betekent dat de kosten voor zowel de peuterspeelzaal als peuteropvang voor iedereen anders zijn. 

Bereken de kosten voor peuteropvang bij Kinderwoud in uw situatie. Binnen een paar minuten heeft u uw kosten voor peuterspeelzaal inzichtelijk.

 

Indien gewenst kunnen wij natuurlijk ook een offerte op maat voor u maken.  Onze medewerkers van Kinderwoud helpen u graag. Zij zijn te bereiken via 0513 610 825 of stuur een e-mail naar planning@kinderwoud.nl.

 

Peuteropvang in de gemeente Heerenveen en Tytsjerksteradiel

Peuteropvang in de gemeente Heerenveen en Tytsjerksteradiel wordt op 2 manieren geregeld:

1. U vraagt kinderopvangtoeslag aan over de plaatsing op de peuteropvang (voor ouders die werkend en/of studerend zijn of inburgering volgen)

2. Voor ouders die niet werkzaam zijn is er toeslag via de gemeente hiervoor levert u inkomensgegevens aan bij Kinderwoud om de juiste ouderbijdrage vast te stellen.

 

Vanaf september 2018 is de ouderbijdrage voor gemeente Tytsjerksteradiel aangepast vanwege de gewijzigde opneningstijden.

 

Peuteropvang in de gemeente Súdwest-Fryslân

In 2017 worden de peuterspeelzalen omgevormd naar peuteropvang in de gemeente Súdwest-Fryslân. De omvorming naar peuteropvang betekent voor ouders die werkend zijn dat zij kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen over de plaatsing op de peuteropvang. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag geldt toeslag via de gemeente. Ouders betalen dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

 

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u en uw partner werkend, studerend of een re-integratie traject volgt.

 

Peuteropvang in de gemeente Opsterland

Peuteropvang in de gemeente Opsterland wordt op 2 manieren geregeld:

1. U vraagt kinderopvangtoeslag aan over de plaatsing op de peuteropvang (voor ouders die werkend en/of studerend zijn of inburgering volgen)

2. Voor ouders die niet werkzaam zijn kan er toeslag aangevraagd worden via de gemeente, u kunt hiervoor het aanvraagformulier gemeentetoeslag Opsterland inleveren bij de gemeente.