Kosten gastouderopvang

Gastouderopvang is een flexibele vorm van kinderopvang in een huiselijke situatie. Wanneer u interesse in gastouder opvang heeft en nieuwsgierig bent naar de kosten hiervan, kunt u dat eenvoudig berekenen. Omdat de kosten per situatie en daarmee per gezin verschillend zijn, hebben wij enkele gegevens van u nodig. Zo kunnen wij u een juiste indicatie geven van de kosten van gastouder opvang.

 

Via onderstaande link kunt u in de rekentool een aantal van uw gegevens invullen, waarna deze tool de kosten van gastouderopvang in uw situatie inzichtelijk maakt. Klik hier om uw kosten te berekenen voor gastouder opvang.

 

Wanneer u alvorens het berekenen van de kosten van gastouder opvang eerst meer informatie wenst over gastouder opvang bij Kinderwoud, kunt u contact opnemen met onze bemiddelingsmedewerksters. Zij lichten u graag in over de verschillende mogelijkheden van gastouder opvang. Tevens kunnen zij een passende, vrijblijvende offerte voor u opstellen van de kosten van gastouder opvang. Zij kunnen ook voor u de kosten berekenen voor een gastouder aan huis. Onze bemiddelingsmedewerksters zijn te bereiken op 0513 610 825 of stuur een e-mail naar gob@kinderwoud.nl.

 

Wij helpen u graag verder met al uw vragen over de vormen van gastouder opvang en de daarbij behorende kosten.  

 
Klik hier voor onze bruto tarieven 2018 en een rekenvoorbeeld van de netto kosten.

 

 

Leges

De gemeente toetst bij elke aanvraag van nieuwe locaties voor kinderopvang en gastouderopvang of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang. Daarnaast houdt zij, in samenwerking met de GGD, toezicht en controle op de kwaliteit. De GGD voert namens de gemeente kwaliteitsinspecties uit. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het registreren van gastouders en opvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
De kosten (leges) die voortvloeien uit deze registratie worden in de meeste gemeenten in Friesland betaald door de gemeente. Uitzondering hierop zijn de gemeenten Dongeradeel en Heerenveen. Deze gemeenten brengen de leges in rekening bij het gastouderbureau die een gastouder aanmeldt voor inschrijving in het LRKP.

 

Wat zijn de kosten?
Bij een volledig nieuwe inschrijving en dus registratie van een gastouder, zijn de kosten € 476,05.

Hoe gaat Kinderwoud om met deze kosten

Kinderwoud brengt de leges volledig in rekening bij de gastouder met uitzondering van:

  1. Gastouders met alleen koppelingen via Kinderwoud en dus in het LRKP geen bemiddelingsrelatie hebben met andere gastouderbureaus. Kinderwoud compenseert deze gastouders, een jaar na start van de betreffende opvang, voor de helft van de kosten. Uiteraard met de voorwaarde dat de opvang dan nog steeds via Kinderwoud is bemiddeld.

  2. Opvang aan huis (thuisopvang). Bij opvang aan huis betalen de opvangouder en de vraagouder ieder de helft van de kosten (ieder € 238,02). Voor deze deling van kosten is gekozen omdat het registratienummer zowel aan de opvanglocatie (de woning) als aan de persoon (opvangouder) verbonden is. Wanneer de opvangouder al geregistreerd is in het LRKP op een ander opvangadres, volgt een verkorte inspectie en dan zijn de kosten € 211,15 en dus voor ieder €105,56. Indien de vraagouder verhuist, komen de kosten voor inspectie van het nieuwe adres volledig voor rekening van de vraagouder.