Kosten gastouderopvang

Heeft u interesse in gastouderopvang en bent u benieuwd naar de kosten, dan zijn deze eenvoudig via onze rekentool te berekenen. Omdat de kosten per situatie en daarmee per gezin verschillend zijn, vragen wij u wel enkele gegevens in te vullen voor een juiste berekening. 


Klik hier om uw kosten voor gastouderopvang te berekenen.
De kosten zijn inclusief organisatiekosten.

 

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om, geheel vrijblijvend, een kosten berekening voor u te maken,

 

Wilt u eerst meer informatie over gastouderopvang bij Kinderwoud, dan kunt u contact opnemen met onze bemiddelingsmedewerkers. Zij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden. Tevens kunnen zij een passende, vrijblijvende offerte voor u maken voor gastouderopvang of voor een gastouder aan huis.

Onze bemiddelingsmedewerkers zijn te bereiken op (0513) 610 825 of per e-mail via gob@kinderwoud.nl.

 
Klik hier voor onze bruto tarieven 2019 en een rekenvoorbeeld van de netto kosten.

 

Leges

De gemeente toetst bij elke aanvraag van nieuwe locaties voor kinderopvang en gastouderopvang of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang. Daarnaast houdt zij, in samenwerking met de GGD, toezicht en controle op de kwaliteit. De GGD voert namens de gemeente kwaliteitsinspecties uit. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het registreren van gastouders en opvanglocaties in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
De kosten (leges) die voortvloeien uit deze registratie worden in de meeste gemeenten in Friesland betaald door de gemeente. Uitzondering hierop zijn de gemeenten Dongeradeel en Heerenveen. Deze gemeenten brengen de leges in rekening bij het gastouderbureau die een gastouder aanmeldt voor inschrijving in het LRKP.

 

Wat zijn de kosten?
Bij een volledig nieuwe inschrijving en dus registratie van een gastouder, zijn de kosten € 476,05. Bij verhuizing van de gastouder volgt een verkorte inspectie op de nieuwe opvanglocatie. De kosten voor een verkorte inspectie bedragen € 211,15.

Hoe gaat Kinderwoud om met deze kosten

Kinderwoud brengt de leges volledig in rekening bij de gastouder met uitzondering van:

  1. Gastouders met alleen koppelingen via Kinderwoud en dus in het LRKP geen bemiddelingsrelatie hebben met andere gastouderbureaus. Kinderwoud compenseert deze gastouders, een jaar na start van de betreffende opvang, voor de helft van de kosten. Uiteraard met de voorwaarde dat de opvang dan nog steeds via Kinderwoud is bemiddeld.

  2. Opvang aan huis (thuisopvang). Bij opvang aan huis betalen de opvangouder en de vraagouder ieder de helft van de kosten (ieder € 238,02). Voor deze deling van kosten is gekozen omdat het registratienummer zowel aan de opvanglocatie (de woning) als aan de persoon (opvangouder) verbonden is. Wanneer de opvangouder al geregistreerd is in het LRKP op een ander opvangadres, volgt een verkorte inspectie en dan zijn de kosten € 211,15 en dus voor ieder €105,56. Indien de vraagouder verhuist, komen de kosten voor inspectie van het nieuwe adres volledig voor rekening van de vraagouder.