Kinderwoud werkt aan vieze voetafdruk

Op de buitenspeelplaats van Kinderwoud bij Kindcentrum Loevestein staat sinds vorige week donderdag een extra plataan. “In het kader van de Kinderwoud Boomplantdag doen we dit bij alle vestigingen”, aldus algemeen directeur Vanessa Weewer. De bomen zijn onderdeel van een groter duurzaamheidsplan. “Wil je kinderen een optimale ontwikkelingskans bieden, dan hoort daar een zo klein mogelijke vieze voetafdruk bij. Dat vind ik een mooier woord dan ecologische footprint.”

 

Vergroenen bij Kinderwoud betekent onder andere meer groen op de locaties, natuurexcursies, aandacht voor gezonde voeding en een taboe op plastic voorwerpen die maar eenmalig gebruikt worden. Weewer: “Wij werken met het begrip droomlocaties. Naast ouders en onze medewerkers is de omgeving de derde pedagoog. De invulling van de ruimte draagt bij aan de ontwikkeling van een kind. De medewerkers houden dat in het achterhoofd bij alles wat ze doen. Kinderen willen in beweging zijn en ontdekken. Ook al vraagt dat soms van de medewerkers iets meer om bijvoorbeeld overzicht te houden.”

 

Kinderwoud werkt op basis van een duurzaamheidsscan bovendien aan een investeringsplan voor de locaties die eigendom zijn. “Daar is met energiebesparende maatregelen nog veel winst te behalen.”

 

 

Bron: Sa! 

Foto: Sietse de Boer