Kinderwoud Ouderportaal online

Het is zover! Sinds 1 januari 2017 werkt Kinderwoud op alle opvanglocaties met een digitaal ouderportaal.

Ouders kunnen nu eenvoudig volgen wat hun kind(eren) beleven op de opvang. Het is mogelijk over en weer foto’s te delen, digitale schriftjes te schrijven en berichten te versturen. Daarnaast kunnen extra dagdelen, flexibele opvang en ruildagen worden aangevraagd en afwezigheid worden doorgegeven. Papieren formulieren zijn niet meer nodig. Het Ouderportaal is 24 uur per dag en 7 dagen per week via een veilige, afgeschermde omgeving via internet of de Kinderwoud App op telefoon of tablet bereikbaar. De zorg voor de kinderen blijft natuurlijk altijd onze prioriteit en persoonlijk contact met ouders staat voorop. Het Ouderportaal is een aanvulling en maakt het delen van informatie en het doorgeven van wijzigingen makkelijker. Bovendien brengt het de opvang dichterbij de ouders en geeft het meer inzicht en transparantie over onze werkwijze.